Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - Produktion, handel och transport

Skapad 2020-08-30 18:11 i Västra Stenhagenskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Geografi
Hur skiljer sig fördelningen av arbetskraften åt mellan olika näringsgrenar, t ex jordbruk, industri, service, om man jämför rika länder med fattiga länder? På vilket sätt påverkar produktion och konsumtion människors levnadsmiljöer? Varför ligger olika industrier där de ligger? Vad krävs för att handel ska uppstå? Detta är några av de övergripande frågorna vi ska behandla i detta arbetsområde.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta - du kommer att:

 • jobba med häfte och tillhörande uppgifter
 • få undervisning och genomgång av lärare
 • få tillgång till fakta om dessa områden i litteraturen
 • få tillgång till annat arbetsmaterial och uppgifter t ex Clio
 • få arbeta enskilt och i par 
 • prov

När arbetsområdet är avslutat ska du kunna:

 • var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.

 • centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

 

Du kommer att träna upp och utveckla kunskapskvaliteter som förmågan att:

 • se utifrån olika perspektiv
 • se samband
 • göra jämförelser
 • dra egna slutsatser
 • värdera, prioritera och rangordna mellan olika alternativ
 • sammanställa olika information och kritiskt granska dessa

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: