Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompisböckerna - med material

Skapad 2020-08-30 19:26 i Gåvsta förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Vi har reflekterat över att barnen gärna lyssnar och tittar i böcker. Barnkonventionen har kompisböcker med ett innehåll som vi kan läsa och reflektera över tillsammans och kan ge oss fokus på normer och värden. Böckernas innehåll innefattar b.la att säga stopp, säga förlåt, vänta på sin tur, lyssna och komma överens samt att samarbeta. Vi pedagoger vill ta tillfället i akt att läsa dessa böcker med material i form av en Igelkott och en Kanin för att skapa gemenskap och bygga goda gemensamma förutsättningar för kamratgruppen och för att bygga gemensamma goda värden och värderingar.

Innehåll

Målområde:

Vilket område i läroplanen ska vi arbeta med?

Normer och Värden

Bakgrund:

Varför är det relevant att arbeta med detta utifrån den här barngruppen? Vad har de visat intresse för? varför väljer du det område som du valt? 

I kamratgruppen på Violen har nu nya bekantskaper, både barn och vuxna. Några barn har inte gått på förskola förut och några barn har kommit från en annan förskola och nu börjat i vår grupp. Nu vill vi tillsammans bygga en god gemenskap och ta vara på varandras sällskap och förmågor som att interagera. 

Vi pedagoger är måna om att alla barn ska känna trygghet och känna att det är roligt att mötas och utvecklas tillsammans här på förskolan med oss. Nu vid terminens start vill vi ge alla barn goda förutsättningar för att vara en del i kamratgruppen på Violen. 

 

Syftet (Varför):

Läroplansmål

- Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.

- Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande

- Självständighet och tillit till sin egen förmåga.

- Respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna.

 

Målformulering (Vad):

Mål som inte utgår från läroplanen men är relevanta för undervisningen. 

Skapa en god pedagogisk relation med barnen och skapa relationer mellan barnen.

För barnet  - socialisering - subjektifiering.

Att alla i kamratgruppen ska få känna en glädje att få vara en del i gemenskapen och vi vill väcka en nyfikenhet att vilja leka och utvecklas tillsammans med sunda normer och värderingar.

 

Målkriterier:

Hur vet vi att vi arbetar mot målen?

Med läroplan och Barnkonventionens kompisböcker som grund.

Återkommande plocka fram detta material och arbeta tillsammans med barnen. 

Systematiskt reflektera.

 

Arbetssätt (Hur):

Hur ska vi göra för att nå målen? På vilket sätt ska vi arbeta? vilket material ska vi använda? 

Med hjälp av dessa böcker och material i form av Igelkott och Kanin skapar vi tillfällen att levandegöra och iscensätta situationer tillsammans med barnen, i ett syfte att odla förmågor i kamratgruppen såsom empati, se från olika perspektiv, förstå alla lika värde, ge samtalsutrymme etc.

 

Tillsammans kan vi lära känna varandra lite bättre när vi läser dessa böcker och vi hoppas att det ska ge tankar som vi kan lyfta och reflektera gemensamt.

Samlingar i olika grupper med barnen, allt efter förmåga. 

Vi pedagoger arbetar med ett förhållningssätt som interaktivt och gestaltande. Reflektera innehållet i böckerna tillsammans!

Igelkott och Kanin kan hjälpa till med att lösa dilemman och öka föreställningsförmågan hos barnen.

Uppgifter i Unikum(hur):

 Detaljplanering läggs under uppgifter. 

 

 

Läggs i reflektion och analys (se särskilt dokument).

 

Utvärderingsmetod:

 

Uppföljning:

 

Utvärdering:

 

Reflektioner:

 

Analys:

 

Uppgifter

 • Planerade undervisningstillfällen i projektet

 • Kompisböckerna

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: