Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atom - och kärnfysik

Skapad 2020-08-30 20:06 i Central enhet Ludvika
Ett arbetsområde om atom- och kärnfysiker åk 9.
Grundskola 7 – 9 Fysik
Mot slutet av 1800-talet trodde många forskare att det inte fanns mer att upptäcka inom fysiken. Men det fanns några experiment som forskarna inte kunde förklara. I själva verket var det en helt ny kunskap om atomens inre som lurade runt hörnet. Det visade sig att det finns fenomen i naturen som ingen fysiker då kunde tänka sig, inte ens i sin vildaste fantasi.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi ska lära oss om olika sorters strålning, hur den uppkommer och hur den påverkar oss. Vad man kan använda strålningen till och hur upptäckten har påverkat oss. 

Hur ska vi lära oss det?

Vi kommer att ha genomgångar, arbeta i Gleerups och se film.

Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt prov.

Vad som kommer att bedömas:

På vilken nivå du:

 • har kunskaper om partiklar och strålning
 • har kunskaper om vilken betydelse upptäckterna inom  atomfysiken har haft för människors levnadsvillkor. 

Hur du får visa vad du kan:

På lektioner och vid det skriftliga provet.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.
  Fy  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
  Fy  E 9
 • Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 9
 • Eleven använder fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning.
  Fy  C 9
 • Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  C 9
 • Eleven använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning.
  Fy  A 9
 • Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  A 9

Matriser

Fy
Atom - och kärnfysik

E
C
A
Kunskaper
Dina kunskaper om partiklar och strålning
Du kan använda fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
Du kan använda fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning.
Du kan använda fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning.
Upptäckter
Upptäcktens betydelse för människans levnadsvillkor.
Du kan ge exempel på och beskriva hur upptäckterna inom atomfysiken påverkat människans levnadsvillkor.
Du kan förklara och visa på samband mellan hur upptäckterna inom atomfysiken påverkat människans levnadsvillkor.
Du kan förklara och generalisera kring hur upptäckterna inom atomfysiken påverkat människans levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: