Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk 8

Skapad 2020-08-30 20:03 i Engelbrektsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9 Religionskunskap
Kristendomshistoria samt katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkan

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

 

Kristendomens historia, katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkan

 

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att ha genomgångar, diskutera, se på film och göra mindre fördjupningsuppgifter.

Vad ska du lära dig?

Utmärkande drag för de tre stora inriktningarna så att du kan jämföra och se likheter (läs t ex de centrala tankegångarna på s 100) och skillnader dem emellan (kort översikt på s 116). Du kan läsa i läroboken om protestantism (s 112), katolicism (s 106) och ortodoxi (s 110), dessutom är www.SO-rummet.se, studi och NE bra källor till utökad kunskap.

Resonera kring förändringarna i kristendomens historia utifrån de olika teorier vi presenterade i samband med genomgången av det kristna släktträdet (se anteckningarna). Kristendomens historia går bl a att läsa om på s 103.

Resonera kring och ge exempel på hur kristendomen och de olika grenarna har påverkat samhället, men framför allt på hur samhället påverkat kristendomen (t ex s 118)- sambandet mellan samhälle och religion. Tänk på både Sverige (se nästa punkt) och resten av världen.

Hur och varför Sverige gått från enhetskyrka till mångfald och sekularisering (s 128, sli-film, studi). Utgå från kristnandet och de katolska århundradena, varför Sverige blev protestantiskt, väckelserörelsen och frikyrkorna, sekulariseringen, kyrkan skiljs från staten och vad det innebar för förändringar. Hur har Sverige påverkats av att vara ett kristet land och hur har kristendomen påverkats av svenska samhället? 

Vara källkritisk (bl a övningen om plymouthbröderna)

Begrepp att kunna vid slutet av arbetsområdet:

Du behöver kunna använda dig av begrepp som är fetstilta i boken samt: Kristus, treenigheten, Messias, Nya och gamla testamentet, korståg, avlatsbrev, påve, helgon, martyr, ikon, sakrament/mysterier, ikonostas, patriark, reformationen, sekulariserad, polyteism, monoteism, subjektiv, objektiv, tendens. Ordförklaringar finns bl a på s 326.

Hur ska du visa vad du lärt dig?

Genom att lyssna, läsa, ställa frågor och diskutera. Vi kommer att ha olika former av examinationer. Det kommer att vara ett skriftligt prov och olika diskussionsuppgifter. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.
  Re  7-9
 • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9

Matriser

Re
Religion Åk 8

Rubrik 1

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom Kristendomen.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom Kristendomen.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom Kristendomen.
Ny aspekt
Eleven för enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar. Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven för utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar. Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven för välutvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar. Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: