Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia åk 8

Skapad 2020-08-30 20:37 i Engelbrektsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9 Historia
Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, ca 1500-1900

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar ca 1500-1900 

 

Hur ska vi arbeta?

Det kommer att vara genomgångar, diskussioner, film och fördjupningsövningar

 

Vad ska du lära dig?

·       Använda de källkritiska grunderna

·       Resonera kring orsakerna till franska revolutionen och se utvecklingslinjer

·       Resonera kring konsekvenserna av franska revolutionen och vilken roll den haft för dagens samhälle.

·       Resonera kring orsakerna till amerikanska revolutionen

·       Använda analysverktyget KANOUTm i resonemanget om vilka förutsättningar som krävs för att industriell revolution ska kunna ske

·       Jämföra olika länders förutsättningar med hjälp av KANOUTm

Resonera kring konsekvenser av industriella revolutionen för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor

 

Begrepp att kunna vid slutet av arbetsområdet:

Begrepp som är markerade i fetstil i historieboken samt; revolution, ideologi, industrialisering, kapital, arbetskraft, naturtillgångar/råvaror, organisation, utbildning, teknik, marknad, spinning Jenny, ångmaskin, smittkoppsvaccin, ståndssamhälle, klassamhälle, fackförening, folkrörelser, skiftesrörelsen, växelbruk, urbanisering, koloni, kolonialism, imperialism skatt, tull, triangelhandel, emigration, immigration, maktdelning, kongressen (senat och representanthus), upplysning, konservatism, liberalism, socialism, ståndsriksdag, tvåkammarriksdag, självständighetsförklaring, förbundsstat

 

.

Hur ska du visa vad du lärt dig?

Genom att lyssna, läsa, ställa frågor och diskutera. Vi kommer att ha olika former av examinationer. Det kommer att vara läxförhör, ett skriftligt prov och olika diskussionsuppgifter. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  C 9
 • Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  C 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band mellan olika tidsperioder.
  Hi  C 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Hi  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  A 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: