Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, åk 5, Favorit matematik 5A

Skapad 2020-08-30 20:49 i Skuttunge skola Uppsala
Planeringen följer läromedlet Favorit Matematik 5A och 5B
Grundskola 5 Matematik
Det här året kommer vi att använda alla fyra räknesätten, addition, subtraktion, multiplikation och division. Vi kommer att räkna med tal i bråkform, multiplicera och dividera. När vi kommer till kapitel tre ska vi träna på vinklar och cirkelns olika delar. Då kommer vi även att arbeta med geometriska figurer. Vi kommer även att träna enheten längd (mm, cm och dm) och vi kommer att mäta och räkna med omkrets och area.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med:

 • Kapitel 1: De fyra räknesätten
 • Kapitel 2: Tal i bråkform
 • Kapitel 3: Geometri 
 • Kapitel 4: Repetition

 

Såhär kommer vi att arbeta:

 • genomgångar i helklass och ibland enskilda eller mindre grupp
 • räkna i matteboken
 • räkna i räknehäftet
 • muntliga uppgifter i par
 • uppgifter i helklass där vi använder mini whiteboarden

 

När bok 5A är slut ska du tränat på:

 • huvudräkning och uppställning med de fyra räknesätten
 • ekvationer och olikheter
 • multiplikationstabellerna
 • att räkna division
 • tal i bråkform, förkorta bråk
 • välja rätt räknesätt vid problemlösning
 • skriva egna problem
 • diskutera matteproblem med en kompis
 • förklara hur du har tänkt
 • mätning
 • geometri, mätning, omkrets och area
 • vinklar

 

Bedömning:

 • hur väl du hänger med i genomgångarna och visar vad du kan.
 • när du räknar i boken och när du rättar.
 • när du räknar i räknehäftet och tränar på att visa hur du tänkt. 
 • när du arbetar med mini whiteboarden 
 • hur aktivt du deltar och försöker i paruppgifter. 
 • resultat på diagnoser och prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: