Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden 2020

Skapad 2020-08-30 20:31 i Bälinge skola Uppsala
Grundskola 4 Svenska Historia
Vikingafärder som gjorde det möjligt att möta nya kulturer och skapa ny kunskap.

Innehåll

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Du som elev ska ha kunskap om historia för att förstå din nutid.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi Sv
Vikingatiden

0
1
2
3
Baskunskaper
Historiska händelser och personer.
Jag kan berätta om hur det såg ut i en vikingaby. Jag kan berätta om vilka resor vikingarna gjorde.
Jag kan berätta om hur det såg ut i en vikingaby. Jag kan berätta om vilka resor vikingarna gjorde och varför de reste.
Jag kan berätta om hur det såg ut i en vikingaby. Jag kan berätta om vilka resor vikingarna gjorde och varför de reste till öst och till väst.
Resonera
Historiskt perspektiv på samhället.
Jag kan berätta om vilka resor vikingarna gjorde. Jag kan berätta hur deras liv förändrades när de kunde resa.
Jag kan berätta om vilka resor vikingarna gjorde och varför de reste. Jag kan ge två exempel på hur deras liv förändrades när de kunde resa med båt.
Jag kan berätta om vilka resor vikingarna gjorde och varför de reste. Jag kan ge två exempel på hur deras liv förändrades när de kunde resa med båt.
Diskutera
Diskutera förändringar över tid.
Jag kan berätta om ett möte mellan två kulturer på vikingatiden.
Jag kan berätta om ett möte mellan två kulturer på vikingatiden och hur det påverkade människorna i Norden så att de ändrade sitt sätt att leva.
Jag kan berätta om ett möte mellan två kulturer på vikingatiden och hur det påverkade människorna i Norden så att de ändrade sitt sätt att leva. Jag kan berätta om hur vikingarnas möten med andra kulturer har påverkat den tid vi lever i nu.
Förmåga att hantera information
Använda olika källor
Jag vet en källa som visar hur vikingarna levde.
Jag vet två källor som visar hur vikingarna levde.
Jag vet tre källor som visar hur vikingarna levde. Jag kan berätta hur vi idag använder dem.
Analysera
Likheter och skillnader
Jag kan berätta om vikingarnas tro på asagudar och visa spår av den tron i vår tid. Jag vet 2 skillnader mellan asatro och kristendom.
Jag kan berätta om vikingarnas tro på asagudar och visa spår av den tron i vår tid. Jag vet 4 skillnader mellan asatro och kristendom. Jag vet varför de i Europa sände missionärer till Norden.
Jag kan berätta om vikingarnas tro på asagudar och visa spår av den tron i vår tid. Jag vet 4 skillnader mellan asatro och kristendom. Jag vet varför de i Europa sände missionärer till Norden och kan berätta hur det påverkar oss i vår tid.
Begrepp
Historiska begrepp.
Jag kan beskriva orden: hövding, husmor, träl, båtbyggare, bonde och ätt.
Jag kan beskriva orden: hövding, husmor, träl, båtbyggare, bonde,vikingatåg/plundringsresa, handelsresa, smedja, missionär och ätt.
Jag kan beskriva orden: hövding, husmor, träl, båtbyggare, bonde,vikingatåg/plundringsresa, handelsresa, smedja, hantverkare, runristare, runalfabet, runsten, missionär och ätt.

Hi Sv
Kunskapskrav historia åk 4-6

F (insats krävs)
E
C
A
Tidsperioder
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Använda källmaterial
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Historiska begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: