Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

No - År 4

Skapad 2020-08-30 21:13 i Hallenskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Fysik Kemi Biologi
Vi är alla organismer och vår jord innehåller fantastiska resurser som gör att vi kan leva här.

Innehåll

 

Syfte och förmågor:

Under temat kommer du att få möjlighet att träna på:

 • Reflektera 
 • Analysera samband 
 • Planera och genomföra undersökningar
 • Kommunicera
 • Använda viktiga begrepp

Centralt innehåll:

Detta centrala innehåll kommer vi att beröra under temat:

 • Uppstart - Vad är liv?
 • Evolution
 • Livets uppkomst 
 • Växter - (Laboration)
 • fotosyntes
 • Vatten - (Laboration)
 • Värme
 • Luft
 • Energi
 • Historisk personer Carl von Linné och Charles Darwin

 

Undervisningsformer:

 • Genomgångar
 • EPA - modellen (enskilt-par-alla)
 • Filmer
 • Diskussioner
 • Läsa och bearbeta olika typer av faktatexter. 
 • Laborationer
 • Begreppskort
 • Exit ticket

Bedömning och självskattning:

 

Formativ bedömning sker löpande på varierande sätt, exempelvis genom exit ticket. Den summativa bedömningen kommer att publiceras på unikum under kunskaper. 

 

Dina laborationer som du genomför kommer att bedömas utifrån kunskapskraven och av dig själv utifrån mall. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: