Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål / Kurdiska- Kurmancî åk 1

Skapad 2020-08-30 21:33 i Tjärnaskolan Borlänge
Denna PP gäller för ämnet modersmål kurdiska- kormanji med utgångspunkt från Lgr 11.
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Skriva och läsa med kurdiska bokstäver. Vi ska jobba med att förstärka ordförrådet och synonymer på kurdiska i samarbete med svenskläraren . tex. jobba med samma bokstav i kurdiska och svenska lektionen.

Innehåll

Syfte

De målen från syftet i Lgr 11 som planeringen har utgått ifrån.

Centralt innehål

Koppla de punkterna i det centrala innehållet som berörs.

Konkretiserade mål för eleven

Du skall kunna :

1. Använda olika sätt att lära dig bokstäver.

2. Alfabetet och alfabetisk ordning.

3. Sambandet mellan ljud och bokstav.

Arbetsformer och materiel

Under lektionen kommer vi att:

 - Jobba med kurdiska bokstäver i arbetsboken.

 - Hur de låtar

 - Hur de skrivs

 - Var kan vi hitta de? i vilket ord?

 - Lyssnar var vi hör först, mitten eller sist.

Eleverna ska arbeta mycket i arbetsboken alfabetet, ord, korta meningar.

 - Skriva korta mening ock kortare texter .

 - Läsa olika korta texter i läroboken.

 -  Högläsning

Hemläxor.  

Bedömning

Ditt arbete kommer att bedömas utifrån: Kontinuerlig avstämning om hur utvecklingen fortskrider. Utvecklingen visas av hur du avkodar och förstår innehållet i texter du läser samt du skriver egna texter. DU ska kunna: Bokstävernas namn och ljud, ljuda ihop bokstäver till ord, några vanliga ordbilder, läsa enkla texter som vi har arbetat med och kort berätta vad texten handlar om. -Du ska även kunna lyssna och följa med i handlingen vid högläsning samt förstå vad den lästa texten handlar om, skriva några meningar med mellanrum mellan orden och punkt, skriva enkla texter för hand och på dator som andra kan läsa,  stava till några ord som du ofta använder och skriva en förklarande text till en bild du har ritat.

Så här arbetar vi för att målen ska nås:Bokstäverna presenteras och vi går igenom hur bokstäverna låter och formas.Individuellt arbete med bokstäverna.Gemensamt arbete med språklig medvetenhet.Vi har högläsning och återberättande.Vi har individuell läsning och återberättande.Vi har lärarledd läsning i grupp, alfabetsböcker.Vi tränar på att läsa och skriva ordbilder.Vi skriver individuellt och i grupp både för hand och på i-pad.Ni får hemläxor efter varje lektion.

Uppgifter

 • kurdiska modersmål

 • Kurdiska Bokstäver

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3

Matriser

Ml
LPP i modersmål för åk 1 - 3

Läsa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Du läser alfabetet och känner till läsriktningen. Du jämför ljud i modersmålet och svenska. (LUS 1-3)
Du läser korta ord och rättar dig själv ibland. (LUS 4-6)
Du läser korta meningar och rättar dig själv. (LUS 7-9)
Du läser med flyt och förståelse åldersanpassade texter och listar ut längre, obekanta ord med hjälp av de ord som du redan förstår. (LUS 10-14)
Du läser flytande med god läsförståelse för olika ändamål: sökläsning, översiktsläsning, djupläsning oavsett text, t.ex. enkla kapitel böcker. (LUS 15)

Skriva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Du skriver av enkla enstaviga och fåstaviga ord.
Du skriver själv korta ord och fraser. Det förekommer stavnings- och gramatiska fel som kan störa förståelsen.
Du skriver enkla meningar om välbekanta ämnen. Det förekommer färre stavnings- och grammatiska fel, budskap framgår tydligt.
Du skriver mer utvecklade meningar och korta berättande, beskrivande eller informerande texter om för dig välbekanta ämnen.
Du skriver berättande, beskrivande eller informerande texter som berör för dig välbekanta ämnen och även ämnen bortom din vardag.

Tala och samtala

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Du säger ord, fraser och meningar.
Du berättar enkelt om dig själv och din omgivning.
Du berättar om dig själv och din omgivning med till en vis del utvecklade meningar.
Du berättar om saker och ting bortom din vardag med utvecklade meningar. Du berättar/återberättar i grovt drag en text/ en händelse.
Du återberättar en text (en berättelse, en saga, en myt) på ett detaljerat sätt. Berättandet sker för olika mottagare.

Lyssna och förstå

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Du lyssnar och förstår enkla hälsningsfraser och dialoger som berör din vardag. Du följer enkla instruktioner.
Du förstår en enkel saga. Du förstår och följer instruktioner som består av flera led.
Du följer en längre dialog som även berör ämnen bortom din egen vardag.
Du förstår innehållet i åldersanpassade TV program/film.
Du förstår åldersanpassade texter vid högläsning.

Berättande texter och sakprosatexter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Du känner till ramsor och rim ur modersmålets tradition.
Du känner till gåtor, sagor och myter från områden där modersmålets talas.
Du känner till och återberättar själv en saga från områden där modersmålets talas.
Du deltar aktivt i diskussion kring berättande, beskrivande eller förklarande texter med anknytning till traditioner från områden där modersmålet talas.
Du känner till berättande och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas.

Språkbruk

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Du namnger färger, kroppsdelar, former, mat, växter, djur, klädeplagg och andra saker som berör din vardag.
Du namnger tidbegrepp, veckodagar, månader och årstider.
Du utrycker känslor och åsikter med flera ord.
Du beskriver en person, ett djur, en sak, en händelse eller en upplevelse på ett detaljerat sätt.
Du använder dig av ord och begrepp för att utrycka känslor, åsikter och kunskaper på ett detaljerat sätt.

Kultur och samhälle

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Du känner till lekar från områden där modersmålet talas.
Du berättar om några högtider/traditioner från områden där modersmålets talas.
Du gör enkla jämförelser av högtider/traditioner från områden där modersmålets talas med svenska förhållanden.
Du pekar ut ursprungslandets huvudstad i en kartbok.
Du beskriver flera högtider/traditioner från områden där modersmålets talas på ett detaljerat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: