Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KURDISKA år 5

Skapad 2020-08-30 21:52 i Tjärnaskolan Borlänge
Denna PP gäller för ämnet KURDISKA- Mro Trelleborgs kommun med utgångspunkt från Lgr 11.
Grundskola 5 Modersmål
läser olika texter och besvarar frågor, samtalar och skriver om texterna på olika sätt.

Innehåll

Syfte

De målen från syftet i Lgr 11 som planeringen har utgått ifrån.

Centralt innehåll

Koppla de punkterna i det centrala innehållet som berörs.

Konkretiserade mål för eleven

Du skall kunna : använda olika sätt att läsa, urskilja olika texters syften och budskap skriva olika texter och använnda dig av skrivregel.

Arbetsformer och materiel

Vi läser olika typer av texter från lärobok utifrån elevernas förkunskaper och intresse. Vi har högläsning och enskild läsning Vi diskuterar textens syfte och budskap Vi arbetar med skriftliga och muntliga frågor kring texterna.Materiel: lärobok, övningsbok,litterära verk, autentiskt material i form av tidningar, teveprogram, arbetsblad.

Bedömning

 Jag kommer att bedöma din förmåga att:
1.Läsa med gott flyt.
2. Ha god förståelse av läsande texter och sagor genom att återbrätta eller svara frågor.
3. Redovisa arbete skriftligt och muntligt. 

Avsnitt 6

Du ska jobba med följande punkter:
1. högläsning.
2. rättstavning.
3. svåra ord.
4. Återbrätta sagor med egna ord.
5. skriva berättelser och redovisa.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  Ml  4-6
 • Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6

Matriser

Ml
Bedömningsmatris

Läsa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du väljer och använder lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du väljer och använder lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du väljer och använder lässtrategier på ett i ändamålsenligt och effektivt sätt.
Du gör enkla, kronologiska sammanfattningar av texters innehåll som visar grundläggande läsförståelse.
Du gör utvecklade sammanfattningar som visar god läsförståelse.
Du gör väl utvecklade sammanfattningar som visar mycket god läsförståelse.

Skriva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du använder med viss säkerhet grundläggande regler.
Du använder med relativ god säkerhet grundläggande regler.
Du använder med god säkerhet grundläggande regler.
Du stavar till en viss del vanligt förekommande ord rätt.
Du stavar större del av vanligt förekommande ord rätt.
Du stavar vanligt förekommande ord rätt.
Tala och samtala
Du har ett fungerande ord- och begreppsförråd.
Du har ett större ord- och begreppsförråd.
Du har ett effektivt ord- och begreppsförråd.
Du ställer frågor och framför egna åsikter på ett enkelt sätt.
Du ställer frågor och framför egna åsikter relativt väl.
Du ställer frågor och framför egna åsikter mycket väl.
Berättande texter och sakprosatexter
Du känner till och har grundläggande förståelse av berättande texter i form av skönlitteratur, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas.
Du känner till och har god förståelse av beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner ifrån området där modersmålets talas.
Du känner till och har mycket god förståelse av berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor. Du har även kunskap om texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
Kultur och samhälle
Du har kunskap om seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas och jämför dessa med svenska seder, bruk och traditioner.
Du har kunskap om skolgång och kulturella uttrycksformer inom bildkonst, musik och arkitektur i områden där modersmålet talas och jämför med skolgång i Sverige.
Du har kunskap om aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålets talas och kan göra jämförelser med liknade frågor i Sverige.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: