Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 4

Skapad 2020-08-30 22:45 i Storsjöskolan Umeå
Grundskola 4 – 6 Svenska
Pedagogisk planering för svenska åk 4.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Under lektionerna i svenska ska du få möjlighet att träna och utveckla din förmåga att

 • på olika sätt uttrycka dig muntligt och skriftligt
 • läsa och tänka kring innehållet i olika typer av texter
 • anpassa språket beroende på vad du pratar eller skriver om samt vem du pratar med eller skriver till
 • skriva texter med fungerande stavning, grammatik och struktur
 • söka och värdera information från olika källor

Bedömning

Vad som bedöms är din förmåga att:

Läsa

 • läsa olika typer av texter samt använda olika lässtrategier för att förstå innehållet i texterna
 • visa läsförståelse genom att sammanfatta innehållet i texterna du läser
 • tänka kring olika budskap i de texter du läser samt kring din egen upplevelse av läsningen

Skriva

 • skriva olika typer av texter med fungerande innehåll, struktur och språklig variation
 • skriva texter med fungerande stavning, grammatik och skiljetecken
 • utifrån respons från kamrater och lärare utveckla dina egna texter

Tala

 • planera, förbereda och genomföra muntliga presentationer med inledning, avslutning samt anpassning till de som lyssnar. 

Hur ska det bedömas?

 • Bedömningen sker fortlöpande under lärandeprocessen av mig som lärare. Du tränar, med stöd, på att göra egna självbedömningar (t ex genom checklistor) och på att både ge och få kamratbedömning (med tydliga ramar på VAD som ska bedömas och HUR det ska göras). 

Undervisning och arbetsformer

Under höstterminen kommer vi att arbeta på olika, varierande arbetssätt för att utveckla våra förmågor. Det gör vi bl a genom att:

 • arbeta gemensamt, parvis och enskilt med olika typer av texter och dess innehåll 
 • tydliggöra och träna på några lässtrategier (utgår från Läsmysteriet, ur.se)
 • skriva olika typer av texter samt bearbeta dem utifrån respons (vi utgår från cirkelmodellen med arbetsgång i fyra faser)
 • träna på att hålla kortare muntliga presentationer med stöd av digitala hjälpmedel
 • egen läsning och högläsning i olika former
 • tränar på att använda digitala hjälpmedel (t ex talsyntes, ordbehandlingsprogram, stavningshjälp etc)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: