Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska

Skapad 2020-08-31 06:18 i Abrahamsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F Moderna språk - språkval
Bonjour! Här finns en planering för vårt första arbetsområde som behandlar resandet och transportmedel.

Innehåll

 

Syfte:

 

Vi inleder terminen med att repetera ord, uttryck och grammatik i kapitlet Tu te rappelles? i vårt läromedel Chez nous 3. Mitt tips till dig i början av terminen är att försöka avsätta lite extra tid för att repetera. Användbara verktyg som jag t.ex. kan rekommendera dig är appen Franҫais premiers pas. Glöm inte heller det digitala materialet som tillhör vårt läromedel www.ovningsmastaren.se!

 

I kapitlet Tu te rappelles? repeterar vi kunskaper från åk 7.

 

I kapitel 1a Le voyage à Londres får du lära dig att ställa frågor, du lär dig namn på transportmedel och du lär dig använda det oregelbundna verbet prendre (ta). Vi gör också en jämförelse med Frankrike för att lära oss något om hur det franska skolåret ser ut.

 

 I kapitel 1b Le rendez-vous får du lära dig att använda negationer, imperativ, fråga efter vägen samt verbet savoir. I samband med detta får vi också lära oss något om det fransktalande landet Belgien.

 

I kapitel 1c Le retour malheureux får du lära dig att använda possessiva pronomen och futurum. Vi lyssnar till fransk musik och använder www.lyricstraining.com

 

 

 

Mål:

 

·         Att kunna använda dig av ovanstående grammatik.

 

·         Att kunna förstå en vägbeskrivning och själv kunna beskriva vägen.

 

·         Att kunna konversera med en kamrat om familj, fritidsintressen m m.

 

 

 

Arbetssätt och material:

 

Vi lär oss genom att tala, lyssna, läsa och skriva enligt materialet. Vi har genomgångar tillsammans och arbetar med det första kapitlet i läromedlet Chez nous 3: text, glosor, grammatik, muntliga och skriftliga övningar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preliminär tidsplan:

 

Semaine

Lundi

Mercredi

Jeudi

 

 

 

 

35

         Soyez les bienvenus !

·         On distribue des livres et des cahiers

·         On regarde le nouveau planning ensemble

·         Communiquer en franҫais : On se présente, mais tu changes de caractère :

-          Prénom, nom de famille

-          Âge

-          Numéro de portable

-          Adresse

-          Famille, ami(e)s

-          Loisirs

-          Alors grammaire! Les verbes, voir www.urplay.se

 

·         On regarde le planning encore

·         On continue avec les verbes – tu écris deux phrases avec l0 verbes réguliers

·         Les mois et les dates :

C’est quelle date?

C’est le 26 août.

Tu es né(e) quand ?

Je suis né le 7 novembre

·         Livre d’ex p 9, ex 10

 

Devoir pour semaine 36: (Läxa till vecka 36)

·         Regelbundna –er verb i presens, s 108 i textboken (tb)

·         Verben avoir och être i presens, s 113 och 116 i tb

·         Läsa och lyssna på texterna ”Tu te rappelles” s 6–9 tb

            (Ljudfiler finns på      ovningsmastaren.se)

·         Vous êtes les professeurs

·         Les verbes faire et prendre

36

·         Vous êtes les professeurs...

·         Les verbes faire et prendre

·         Livre d’ex, coup d’envoi 1a, p 16

·         Livre de texte, chapitre 1a, p 12-13

 

·         Le livre d’ex p 17-25     

 

Devoir pour semaine 37:

·         Verbet faire i presens, s 117 tb

·         Verbet prendre i presens, s 117 tb

·         Livre de texte, Fenêtre ouverte, p 16

·         Prononciation, p 26

 

 

 

 

 

37

·         Livre de texte p 14, Ställa frågor på franska

·         Livre d’ex p 24 ex 11

·         www.ovningsmastaren.se

·         Un nouveau moyen de transport – la trottinette électrique, on regarde un clip et discute

 Devoir pour semaine 38:

·         Repetera kapitel 1a med hjälp av Övningsmästaren och träna på orden s 129 tb och (s 15, transportmedel tb)

·         Livre de texte p 21, Demander son chemin

·         Livre d’ex p 28, Coup d’envoi 1B

·         Les images et les phrases, p 21 livre de texte

 

 

 

 

 

 

 

 

·         Moyens de transport (voir PP)

·         Livre d’ex p 19-21, ex 5-21

·         Livre d’ex p 23-25

·         Provgenomgång inför vecka 40

Devoir pour semaine 39:

·         Ställa frågor på franska, s 14 tb

·         Verbet savoir i presens, s 20 och imperativ, s 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      38

 

 

 

      39

·         Communiquer en franҫais – Décrire une ville (voir PP et des cartes)

 

 

Devoir pour semaine 40:

·         Repetera verbet aller, s 15 tb, avoir och être, s 113 och116 tb

 

      40

 

·         TEST, mercredi le 30 septembre

Devoir pour semaine 41:

·         Lyssna och repetera kap 1b, s 18–19 tb med hjälp av Övningsmästaren och ord och uttryck, s 129-130 tb

 

                                                                

 

 

 

 

 

Bedömning:

 

Bedömning sker enligt kunskapskraven för år 9 och omfattar färdigheterna tala, samtala, skriva, läsa och lyssna.

 

Provdatum för höstterminen 2020 är den 30 september och den 3 december.

 

 

 

Catharina

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: