Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap med vår lärvän Ute-Ugo

Skapad 2020-08-31 08:06 i Regnbågen Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Barnen på avd visar stort intresse för djur och natur. För att barnen ska få mer insikt i detta kommer vi att tillsammans med vår lär vän Ute-Ugo fördjupa oss mer i naturen.

Innehåll

 

 

 

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

 • Varje barn ska utveckla respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
 • Barn ska utveckla sin förståelse för naturvetenskap och samband med naturen liksom sitt kunnande om äxter
 • Varför? (Syfte med undervisningen)

 • Att uppleva naturen positivt
 • Att barnen är bekväma med naturen
 • Öka barnens intresse för naturmaterial Tex djur och växter
 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)
 • Vi går kontinuerligt till skogen och närområdet 
 • Vi utforskar med luppar, förstoringsglas
 • Uppmärksammar årstiderna
 • Vi samlar på olika material och återanvänder det till skapande i avd
 • Vi använder lär plattan för att söka information
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
 • Under samlingarna pratar vi om naturen.
 • vi använder lärplattan att reflektera med barngruppen och med enskilda barnet
 • vi reflekterar utifrån bilder vi har tagit
 • vägg dokumentationer
 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?barngruppen

 • För hela barngruppen

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

 • Ansvariga pedagoger
 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

   

  Barnens förståelse för natur.

  _____________________________________________________________________ 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: