Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Junibackens Projektstart HT 2020

Skapad 2020-08-31 08:28 i 103411 Förskolan Ruddammen Stockholm Östermalm
Förskola
Barnen möter naturvetenskapliga fenomen i staden: Vädret i staden, är det projektområde som Junibacken kommer att fördjupa sig i under hösten. De frågeställningar som vi kommer att utgå ifrån är: Hur skulle det vara om vi inte hade något väder, eller om vi hade samma väder jämt? Hur blir väder till?

Innehåll

 

Tema Barnen möter Naturvetenskapliga fenomen i staden.

Naturvetenskap rör olika fält som fysik, biologi, kemi och teknik.


Engelbrekt-Gärdets Övergripande syfte

Att i meningsfulla sammanhang låta barn konfronteras med olika material och undersökningar, vilka kan peka ut en riktning mot ett synliggörande av ett naturvetenskapligt innehåll.

 

Samtal med barn sätta ord på det som händer, dela upplevelser och ta barns frågor på allvar.

 

Uppmärksamma barn på små händelser i vardagen som har en naturvetenskaplig anknytning likväl som att introducera eller uppmärksamma teknik.

 

 

Projektplanering

 

1.Projektområde: Vädret i staden.

 

2.Förmågor vi vill att barnen ska utveckla

Vi vill att barnen ska utveckla sin analysförmåga, kunna beskriva och se samband i naturen som exempelvis vattnets kretslopp och hur det blir väder. Utveckla sin kommunikativa förmåga, kunna ställa frågor, föra diskussioner i ämnet. Sin metakognitiva förmåga: kunna pröva lösningar på olika problem, ställa hypoteser och testa dessa.

 

3.Vad vi vill att barngruppen ska förstå efteråt 

Vi vill att barngruppen ska förstå hur väderfenomen och vattnets kretslopp fungerar, förstå vad en väderprognos är och vad det innebär.  

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: