Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Singma 5A - Talen till 1.000.000

Skapad 2020-08-31 08:31 i Bobergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Matematik
Vi ska arbeta med och förstå tal upp till en miljon!

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

Positionssystemet - tal upp till 1.000.000

Jämföra och avrunda dessa tal samt kunna göra talföljder.

Hur ska vi lära oss det?

Enligt Singaporemodellen med problemlösning i centrum

Viktiga ord och begrepp.

Hundratusental, tusental, hundratal, platsvärde, utvecklad form, talsort, stigande ordning, fallande ordning, öka, minska, avrunda, ungefär lika med.

Vad som kommer att bedömas.

Din förmåga att förstå begreppen och att du använder dem på ett korrekt sätt.

Din problemlösningsförmåga, inte minst i Startuppgifterna.

Din metodförmåga att du visar på flera strategier.

Din resonemangsförmåga i problemlösningen, att du visar eget tänkande.

Din kommunikationsförmåga när du skriver och diskuterar. Du har fler uttryckssätt.

Hur du får visa dina kunskaper.

Kunskapsloggen

Matteloggen

Aktiv på lektionerna

 

Uppgifter

 • NOMP Läxa V.37

 • Läxa v.36 NOMP

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: