Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lönnebergas projektstart HT2020

Skapad 2020-08-31 08:36 i 103411 Förskolan Ruddammen Stockholm Östermalm
Förskola
Vi har valt att arbeta med myrornas förunderliga värld. Barnen ska i meningsfulla sammanhang konfronteras med olika material och aktiviteter. Vi kommer utgå från den didaktiska frågorna: VAD: vad vet vi om myror, vad vill vi ta reda på? Dessa frågor kommer att leda in oss i en spännande myrvärld där barnen får möjlighet att utforska dessa små djur.

Innehåll

 

Tema Barnen möter Naturvetenskapliga fenomen i staden.

Naturvetenskap rör olika fält som fysik, biologi, kemi och teknik.

 

 

 

Engelbrekt-Gärdets Övergripande syfte

Att i meningsfulla sammanhang låta barn konfronteras med olika material och undersökningar, vilka kan peka ut en riktning mot ett synliggörande av ett naturvetenskapligt innehåll.

 

Samtal med barn sätta ord på det som händer, dela upplevelser och ta barns frågor på allvar.

 

Uppmärksamma barn på små händelser i vardagen som har en naturvetenskaplig anknytning likväl som att introducera eller uppmärksamma teknik.

 

 

Projektplanering: Myror

 

 

Projektområde

Vi har uppmärksammat att barnen blivit väldigt intresserad av något på våra solrosor på gården. Det är nämligen så att de är fulla av bladlöss som myrorna mjölkar och sköter om. Detta vill vi prova att utforska och arbeta vidare med så får vi se var det leder.

 

 

 

Förmågor vi vill att barnen ska utveckla

Vi tänker att barnen ska få möjlighet att utveckla sin analysförmåga, begreppsförmåga samt den metakognitiva förmågan.


 

 

Vad vi vill att barnen ska förstå efteråt
Att komplexitet finns i stort och smått. Hur myrornas kretslopp fungerar i relation till människornas kretslopp. Vi vill att de ska förstå hur man kan ta reda på saker genom att utforska, läsa, utvärdera och följa upp.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: