Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarna - Gullvivan

Skapad 2020-08-31 09:12 i Björkhaga förskola Örebro
Vi på småbarnsavdelningarna har sett att många barn visat intresse för Babblarna. Därför kommer vi arbeta med detta som tema under läsåret. Vi vill få in matematik, språk & kommunikation, natur & teknik, rörelse och värdegrund (Greta). Om Babblarna: Babblarna leker med riktigt små barns allra första språkljud. Med sitt enkla uttryck lockar de till tidig tal- och språkutveckling. Att umgås med Babblarna är ett jättebra sätt för barn att komma igång med ljud och tal.
Förskola
På avdelning Gullvivan har många av våra barn visat intresse för Babblarna. Vi har sett att barnens intresse för dem är stort och vi kommer därför att starta projekt Babblarna. Det kommer att bli lärorikt och spännande.

Innehåll

Vad

 

Med hjälp av Babblarna är vårat mål är få in matematik, språk & kommunikation, natur & teknik, skapande, rörelse och värdegrund.
Om Babblarna: Babblarna leker med riktigt små barns allra första språkljud. Med sitt enkla uttryck lockar de till tidig tal- och språkutveckling. Att umgås med Babblarna är ett jättebra sätt för barn att komma igång med ljud och tal. Babblarna är ett härligt gäng färgglada figurer vars huvudsakliga syfte är att göra språkträning till ett spännande och lekfullt äventyr. Varje Babblarnafigur pratar sitt eget språk: Babba pratar Babbaska och Diddi pratar Diddiska men de förstår ändå varandra jättebra. Babblarnas ”babbel” använder det talade språkets melodi och barnet tränas i hur språket låter, men lockar också med barnet i att ”babbla” själv. Att få komma igång med tal och språk utan att använda riktiga ord fungerar som en katalysator för många barn, särskilt för barn som har lite extra svårt i sin språkutveckling. 

Vem / Vilka

Barnen på avdelning Gullvivan tillsammans med pedagogerna.

Hur

Vi kommer att arbeta med varje Babblare och dess egenskap på olika sätt.

Varje babblare kommer att få en egen pedagogisk planering där vi djupare kommer skriva hur vi kommer arbeta med de olika läroplansmålen och vilket material vi kommer använda oss av. 

Vi kommer arbeta med de olika fokusområden som varje figur representerar.

Vi har böcker som handlar om Babblarna och Babblarfigurerna. På vår projektvägg kan vi följa projektets utveckling. Babblarna ska få vara med barnen i de aktiviteter som vi har på förskolan. Till exempel samlingar, utflykter och den dagliga lärandeleken ute och inne. Vi kommer att arbeta både i helgrupp och i mindre grupper.

Mål

Att barnen ska komma igång med eller utveckla sitt språk.

Att det blir ett lekfullt sätt för barnen att lära sig språket.

Varje Babblare är kopplat till ett eller flera läroplans mål som kommer synas på respektive pedagogisk planering.

Se nedan

 

Babba

Babba - symboliserar språkkunnighet, språklek och olika ord.

Babba är mycket pratsam, berättar sagor för den som vill lyssna och läser många böcker.Pratsam och omtänksam, naturlig ledare (utan att kämpa för det), modig. Älskar att läsa böcker och att berätta sagor.

Koppling till Lpfö - "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp, samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, organisera och kommunicera med andra barn."

 

Bibbi

Bibbi - symboliserar matematik.

Bibbi är försiktig och lite ängslig av sig. Jättebra på att räkna och att klura ut saker.
Bibbi är lugn av sig. Tycker inte så mycket om när det flyger och far. Vill gärna göra lugna rofyllda saker. Odla växter, hänga i bion, se på stjärnorna, räkna, bra på att klura ut praktiska lösningar. Eftertänksam.

Koppling till Lpfö - "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning, samt grundläggande egenskaper om mängd, antal, ordning och talbegrepp, samt för mätning, tid och förändring."

 

Bobbo

Bobbo -  symboliserar rörelse och motorik.

Bobbo är glad och arg – med ett snabbt humör. Studsig och nyfiken. Bobbo är nästan alltid glad (men kan bli jätte-hoppa-studsa-arg och sur när något går fel), mycket energifylld, nyfiken och busig. Gillar att dansa och hoppar gärna fram.

Koppling till Lpfö - "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning, samt sin förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande."

 

Dadda

Dadda - symboliserar naturkunskap och teknik.

Dadda är bra på att hitta saker, men tappar dem lätt igen. Lite klumpig och långsam, kommer ofta på efterkälken. Älskar roliga miner.
Plockar gärna upp saker i naturen, tar och känner, funderar.  Fnittrar för sig själv, älskar att busa med roliga ljud och fula miner. Nära till gråten, envis – säger ofta ja-a! eller ne-e!

Koppling till Lpfö - "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband med naturen, liksom sitt kunnande om växter och djur."

 

Diddi

Diddi - symboliserar skapande i alla möjliga material man kan hitta.

Diddi är snabb, vill alltid vara först. Älskar att rita, måla och kladda. Diddi är den äventyrlige och våghalsige. Älskar när det studsar, far och rör på sig. Mycket ”Spring i benen”. Kastar sig före alla andra, pratar gärna men hinner inte alltid lyssna på andra. Tycker om att städa, far runt som en virvelvind. Har svårt att komma upp på morgonen. Konstnärlig och kreativt påhittig.

Koppling till Lpfö - "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i uttrycksformen bild."

 

Doddo

Doddo - symboliserar socialt samspel, gillar att kramas och att vara tillsammans.

Doddo är snäll, rättvis och hjälper alltid sina vänner. Doddo älskar att höra sin röst, men är en trofast vän som ser till att ALLA är med. Snäll och lyssnar noga på vad de andra vill. Doddo vill gärna skapa rättvisa och hjälper till att lösa konflikter när de uppstår. Brusar aldrig upp.

Koppling till Lpfö - "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed får möjlighet att påverka sin situation."

  

Var

Inne och ute.

När

Vi kommer att arbeta med babblarna vid flera olika tillfällen under veckorna. 

Varför

Vi valde att arbeta med Babblarna för att flera av barnen tycker att Babblarna är roliga figurer och de kan utrycka deras namn. Vi har valt att arbeta med Babblarna som ett redskap till att uppnå flera läroplansmål där vi kan utforska och lära oss nya saker tillsammans. 

Dokumentation

Dokumentationen kommer ske på olika sätt. Genom bilder, skrift och utskick med text och bilder, utskicken i veckoutskick.

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: