Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap 8a ht 2020

Skapad 2020-08-31 09:17 i Tråsättraskolan Österåker
Grundskola 8 Samhällskunskap
Vad är politik och vem bestämmer egentligen? Var fattas besluten? Hur påverkar olika politiska beslut dig och hur kan du påverka? Det här är exempel på olika frågor som vi kommer att behandla inom ämnet samhällskunskap i år 8.

Innehåll

Här är en övergripande planering för de kommande veckorna.
Som vanligt kommer du att få med detaljer och olika uppgifter i classroom. Observera att det är prov v. 39. 

 

vecka

innehåll

34

repetition 

Intro Så styrs Sverige

uppgift: Politik, vad är det? Begreppet Välfärdssamhälle

35

kapitel Politiska system s.174-190  i läroboken. Fokus: Politik, demokrati, diktatur, olika statsskick

uppgift på s. 187 i LB

36

Politiska ideologier s. 190 - 191

politiska partier s. 193-195


kapitel Så här styrs Sverige s. 198-216 Fokus: Grundlagar, val i Sverige, riksdag, regering

37

Fortsättning Så här styrs Sverige s. 218-220
Fokus: Kommuner, landsting/regioner

analysuppgift s. 217

uppgift reflektera & resonera s. 219

38

Göra klart/fördjupa/repetera

39

PROV 

40

Vi fortsätter att läsa om EU

41

EU-kunskap

42

EU-kunskap och kort skrivuppgift innehållande:
tanken bakom EU

syftet med EU
vilka de fyra friheterna är och vad de innebär vilka kriterier som behöver uppfyllas för att få bli medlem i EU

 

Inför provet v. 39 ska du:

 • kunna beskriva Sveriges politiska system: EU, riksdag, regering, region/landsting &  kommun. Till exempel:  Hur går valen till? Vem får rösta? Varför är det viktigt att rösta? Vad bestäms på de olika nivåerna?  
 • veta var olika beslut fattas och hur de påverkar individen 
 • veta vilka lagar som är Sveriges grundlagar samt vad de innebär
 • kunna resonera om  vilka möjligheter det finns att att påverka politiska beslut 
 • kunna resonera om demokratiska friheter, rättigheter och  skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen 
 • kunna skilja på demokrati och diktatur
 • kunna använda ämnesspecifika begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Några olika stats- och styrelseskick i världen.
  Sh  7-9
 • Europeiskt och nordiskt samarbete, dess bakgrund och innehåll.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: