Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa: Att orientera i okänd miljö

Skapad 2020-08-31 09:22 i Hammarbyskolan Södra Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
En övergripande planering över arbetsmomentet "Att orientera i okänd miljö"

Innehåll

                                Pedagogisk planering - Idrott och hälsa

       Friluftsliv och utevistelse - Moment 1: Att orientera i okända miljöer

Syfte

Ett av idrott och hälsas tre kunskapsområden i grundskolan är Friluftsliv och utevistelse. Friluftsliv har många positiva effekter på oss människor. Bland annat kan vår fysiska och psykiska hälsa påverkas positivt, samtidigt som det kan förbättra självkänslan samt minskning av upplevd stress. Att kunna hitta, att veta var man är i olika miljöer, oavsett om det är i skolan, centrum, naturen eller annan utemiljö, är något som ger både barn som vuxna trygghet och ökad självkänsla. Upplevelsen av att vara i en främmande miljö och kunna klara sig där är fantastisk och stärkande för dig som människa.

Nyttan med förmågan att orientera sig med hjälp av en karta handlar om säkerhet. Om du kan orientera är risken liten att du går vilse och det ger dig möjligheten att våga ge dig ut i okända miljöer. Med hänsyn till dessa faktorer, i relation till alla de positiva hälsoeffekter friluftsliv kan bidra till, är syftet med det första momentet inom arbetsområdet Friluftsliv och utevistelse att du ska få en ökad förståelse i att orientera dig i kända okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.

Förmågor – vad vi ska lära oss:

Undervisningen i detta moment kommer att ge er möjlighet att utveckla följande delar från ämnesplanens mål i ämnet idrott och hälsa:

        Förmågan att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.

        Förmågan att genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer.

Centralt innehåll:

Utifrån det centrala innehållet i kursplanen för ämnet idrott och hälsa årskurs 7-9 så ska ni ha möjlighet att utveckla följande:

  •          Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.

Arbetsformer och lärandeaktiviteter
Undervisningen i detta moment kommer att bestå av en lektionsserie på fem lektioner, där ni kommer att möta såväl friluftsliv i praktiken som reflektioner kopplat till området. I anslutning till den sista lektionen av detta moment kommer ni genomföra en examination där ni kommer att ges möjlighet att visa era besittande kunskaper i att orientera sig i okända miljöer.

Bedömningsunderlag – Återkoppling och bedömning
Återkoppling för lärande som används för att bland annat följa och främja din kunskapsutveckling, kommer att ske:
När: Kontinuerligt under hela delmomentet vid lektionstillfällena.
Hur: När du tillsammans med dina klasskamrater och lärare genom lärandeaktiviteter, diskussioner, återkoppling och samarbeten utvecklar era kunskaper inom området.
Bedömning av lärande som kommer att användas inför betygssättning, kommer att ske:
När: Under examinationstillfället i slutet av momentet (vecka 38).
Hur: Genom den examination som du kommer att genomföra i slutet av momentet. Bedömning utifrån kunskapskraven finns formulerade i bedömningsmatrisen.

Bedömningsmatris

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: