Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi lär oss om kroppen och om våra sinnen

Skapad 2020-08-31 09:22 i Söderskolan Falkenberg
Tema kroppen åk 1-2
Grundskola 1 – 2 NO (år 1-3) SO (år 1-3) Idrott och hälsa
Tänk vad otroliga våra kroppar är: vi kan gå, andas, springa och hoppa, utan att vi tänker på det! Men för att kroppen ska kunna fungera så måste den må bra. Så vad är då viktigt för att den ska kunna göra det? Och vad heter kroppens delar och hur fungerar de? Hur fungerar våra sinnen? Detta ska vi ta reda på i höstens temaarbete kring kroppen!

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer få möjlighet att utveckla dina kunskaper om:

 • vad som är viktigt för att kroppen ska må bra.
 • namn på några kroppsdelar och inre organ.
 • några kroppsdelars funktion.
 • att göra undersökningar som handlar om människan.
 • känna till några yrkesgrupper som jobbar med människor.
 • våra sinnen och hur de påverkar oss.

Du kommer få träna din förmåga att:

 • Jämföra och dra egna slutsatser 
 • Vara aktiv i diskussioner
 • Delta i arbetet kring kroppen

Undervisning och arbetsformer

För att lära oss detta ska vi:

 • läsa texter och titta på bilder. 
 • titta på filmer och göra övningar.
 • ha gemensamma diskussioner i grupper.
 • arbeta praktiskt.
 • göra undersökningar.
 • förklara olika samband i kroppen och filma detta.
 • skriva texter om kroppen.
 • läsa och svara på frågor.
 • genomföra experiment och laborationer. 

Bedömning - vad och hur

Vi kommer bedöma din förmåga att

 • känna till våra kroppsdelar och vilken uppgift de har.
 • känna till våra inre organ och vilken uppgift de har.
 • kan resonera om något av kroppens behov för att du ska må bra.
 • känna till flera av kroppens sinnen och hur vi använder dessa sinnen.
 • känna till vad som händer i kroppen när du blir sjuk eller skadad och varför det händer.
 • känna till några yrkesgrupper som har med människor att göra
 • förklara hur några organ samverkar i kroppen. 
 • vara delaktig i våra laborationer och experiment. 

Detta kommer att bedömas genom

- dina texter du skriver på lektionerna

- dina labbrapporter, och ditt arbeta under experimenten.

- din film där du förklarar olika samband i kroppen

- ett prov där du får möjlighet att visa vad du kan om kroppen och sinnena. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: