👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ute- Ugo, allemansrätt

Skapad 2020-08-31 10:29 i Ellagård Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Barnen ska få kännedom om allemansrätten.

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

Bilden ovan är från Skolverkets stödmaterial "Kvalitetsarbete i praktiken". Bilden visar de olika steg en undervisningsprocess ska genomgå, samt den ständigt pågående processen som inte har något slut.

Klicka här om du vill läsa "Kvalitetsarbete i praktiken".

 

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering

 • Se läroplansmålen nedan.
 • Barnen ska med hjälp av Ute-Ugo,få kunskap om hur vi tar hand om jorden, djur och natur. Genom Allemansrätten lär vi barnen få ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstå sin delaktighet i naturens kretslopp.

 • Vi har undervisningsstunder i skogen och arbetar med material från Håll Sverige rent för förskolan.

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras?
  Genom diskussion  i sagan om Ali, Sara och Allemansråttan.
 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

 • Pedagogerna på Seglet ska genomföra detta tillsammans med barnen.

 



 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

   

  Vi vill att barnen ska bli ansvarsfulla i skog och mark, lära sig att inte störa eller förstöra.

  _____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________________

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18