Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LITTERATUR

Skapad 2020-08-31 10:06 i Sommarlust förskola Kristianstad
Förskola
Vi pedagoger ska inspirera barnen att bli intresserade av ord och bokstäver.

Innehåll

BABBLARNA 

Nuläge

Vår grupp består av sex stycken barn  i  åldrarna 1-3 år,  varav hälften är flerspråkiga.

 

Mål

Barnen ska utöka sitt ordförråd och få en förståelse för orden. 

Barnen ska bli nyfikna på språket.

 

Process

Glädje och humor ska genomsyra  lärandet  och pedagogerna ska vara .lyhörda för barnens intressen när:

- vi använder oss  av litteratur som verktyg.

- vi går  till biblioteket regelbundet och lånar böcker.

- vi använder oss av appen Polyglutt med sagor på flera språk.

- vi lär oss ordbilder och barnet sin namnbild för att så småningom prova på att skriva sin första bokstav.

"Första stadiet är lekläsande (pseudoläsning) och det viktigaste på det stadiet är att barnen tycker det är meningsfullt att läsa en berättelse tillsammans. De kan lära sig en text utantill och lekläser den för nallen till exempel. Efter upprepad läsning börjar barnen känna igen vissa ord som ordbilder och då befinner de sig i nästa stadium, helordsläsande (logografiska fasen). Många barn  kommer under denna fas igång med att skriva sitt namn och andra bekanta ord som helheter (helordsskrivande)".(Det tidiga språkbadet, Rigmor Lindö, 2009).

"För att kunna undervisa tillsammans med de yngsta barnen behöver förskollärare ha kunskap om hur de yngsta barnen kommunicerar, samt själv medvetet använda talet för att benämna, beskriva och utvidga barnens värld".(Undervisning tillsammans med de yngsta förskolebarnen, Ebba Hilde`n, Skolverket, Stockholm 2018)".

 

Dokumentationsmetoder

Digitala verktyg.

Instagram - föräldrarna ska kunna ge feedback.

Barnens kommentarer och reflektioner.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: