👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fyrens rörelse!

Skapad 2020-08-31 10:18 i Förskolan Skutan Östhammar
Förskola
Rörelse och motion är bra för både kropp och knopp. Det frambringar både gemenskap och glädje samt ger bättre hälsa och koncentrationsförmåga. Bara fördelar helt enkelt.

Innehåll

SYFTE

*Vi vill väcka barnens nyfikenhet för olika motions och träningsformer.

*Vi vill förmedla glädjen, gemenskapen och de andra sociala fördelarna som rörelse och fysisk aktivitet frambringar. 

*Vi vill stärka deras välbefinnande och tron på sin egen förmåga genom uppmuntran och individanpassade utmaningar.

*Vi försöker även tillmötesgå önskemål från barnen så de får känna delaktighet av att kunna påverka deras dagar och aktiviteter.

Var, hur och varför? 

På torsdagar kommer vi att i största möjliga mån att vara utomhus. Vi kommer att använda oss av gården men även bege oss utanför staketen för att gå ut i skogen, stora idrottsplan eller andra destinationer på lagom promenadavstånd. Där får barnen prova på bland annat olika lagsporter, samarbetsövningar, rörelse till musik, klassiska grupplekar och mycket mer.

All form av rörelse är bra, både för hälsan, själen, koncentrationen och tilliten till sin egen förmåga och fysiska kapacitet.

Dessa tillfällen kommer att vara anpassade för 5 och (framöver) 6 åringar.

Mål

Att alla barn kan känna glädje i att röra sig och utföra någon form av motorisk/fysisk aktivitet.

Att alla barn får möjlighet till att prova olika aktiviteter.

Att alla barn får känna glädje och gemenskap.

Att alla barn ges möjlighet att våga tro på sig själv.

Resultat och reflektion

Vi har under det gångna året tillsammans med barnen uppnått de målen vi önskade.

Vi har tillsammans bland annat lekt, sprungit, dansat, sjungit, promenerat och stundtals vilat oss till en bättre hälsa. Gruppen och individen har stärkts med bland annat övningar i samarbete, regellekar, fri lek och lagsporter (det sistnämnda mest på barnens egna initiativ). Vi har medvetet valt att ta många längre promenader till olika platser för att öka barnens förståelse för vikten av att ta in instruktioner, ha trafikvett, läsa av samspel och att behålla fokus på ett specifikt ändamål under en längre stund. 

Vi har på ett otvunget och ianpassat sätt utmanats på både individ och gruppnivå. Aktiviteterna har varit ledda av både pedagoger och efter gruppens/individens önskemål och detta besynnerliga år har även vädret fått bestämma vart rörelseaktiviteten har ägt rum. 

Kopplingar till läroplanen

 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18