👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Andra världskriget

Skapad 2020-08-31 10:40 i Stenbergaskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola 9 Historia
Under detta moment kommer vi gå igenom andra världskriget och bygger vidare på det tidigare momentet om mellankrigstiderna. Hur startade andra världskriget? Vad hade kriget för följder? Vilka är det viktigaste skeenden under kriget? Dessa är några av frågorna vi tillsammans kommer behandla.

Innehåll

Detta moment: Under detta moment kommer vi gå igenom andra världskriget, viktiga händelser och följder från detta krig. Eleverna kommer att läsa på gleerups och göra uppgifterna där under Repetition och reflektion. Även så kommer eleverna göra två till uppgifter.

Länk till planering för läsning och Repetition och reflektions uppgiften: https://gleerupsportal.se/planering/1434378f-5b31-4a20-95a7-d75f5dfed1a1

Uppgifter: Förutom uppgiften på gleerups kommer det finnas ytligare två uppgifter som skall göras.

Skrivuppgiften "Ur judarnas perspektiv" är en uppgift där eleverna under 2-3 lektioner kommer titta på en film vid namn Schindler's list. Uppgiften skall skrivas ur judarnas perspektiv för filmen visar det nästan endast från Oscar Schindler's syn. Men hur tror eleven att filmen skulle ha sätt ut om det var istället från judarnas perspektiv, skulle Schindler vara då den hjälten som filmen visar att han var?

Filmuppgiften "Andra världskriget och viktiga händelser" är en gruppuppgift där eleverna får i en grupp försöka skapa någonting kreativt. Uppgiften går ut på att de antingen skall filma sig själva, göra en animerad film eller en form av podcast. Där skall de diskutera och förklara om andra världskriget och de viktigaste händelser som eleverna anser är just de viktigaste.

Uppgifterna finns på Teams.

 

1. Gleerups repetition och reflektions uppgift skall lämnas in senast 4/10 klockan 23:59.

2. Skrivuppgiften angående ur judarnas perspektiv skall lämnas in senast 4/10 klockan 23:59.

3. Filmuppgift angående andra världskriget och viktiga händelser skall lämnas in senast 25/10 klockan 23:59.

 

Jag kommer finnas tillgänglig via Teams och via mail vid frågor om uppgifter eller annat.

Uppgifter

 • Ur judarnas perspektiv

 • Andra världskriget och viktiga händelser

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  C 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  A 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  E 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  C 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  A 9