Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rör-Else

Skapad 2020-08-31 10:46 i Ellagård Dibber Sverige AB
Förskola
Vi har rörelse tillsammans ute på vår gård flera gånger i veckan med musik eller använder vår gård som en hinderbana. Vi fokuserar på att använda hela vår kropp och benämner alla olika delar på ett lustfyllt sätt.

Innehåll

I vårt tema ”Jorden med lärvännerna” fokuserar vi på lekar, rörelse sånger som benämner kroppens olika delar.

Vårt mål är att alla barn ska få känna gemenskap och glädje till musik och rörelse. Upptäcka sin kropp och sina rörelser.

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: