👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gullvivans planering för självständighet och tillit till sin egen förmåga-rutinsituationer Ht-20/Vt-21

Skapad 2020-08-31 13:17 i Vitklövergatans förskola Ale
Förskola
Vi vill att barnen ska utvecklas till starka och självständiga individer som tror på sig själva. Barnen ska få känna glädje över att lyckas, det stärker självkänslan.

Innehåll

Generativ fråga: Hur utmanar vi barnen så att de utvecklar självständighet i tamburen.

 

 

Mål

 

Mål från läroplanen: 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till egen förmåga.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

-Utmana barnen så att de utvecklar självständighet i tamburen

-Uppmana de att hjälpa och ta hjälp av varandra

 

Kännetecken:

-Försöker/visar intresse för att själv kunna ta av och på ytterkläder

-Hjälper de varandra? Frågar något barn en kompis efter hjälp?

 

 

 

 

 

Åtgärd (hur):

Barnen skall få tid och möjlighet att själva prova att ta på och av sig vid in- och utgång.

Uppmuntra barnen att hjälpa varandra.

Dela upp barnen, inte alla samtidigt

 

 

 

 

 

 

 

Utvärdering:

Ht-20

De flesta barnen försöker att ta av och på sig själva men vissa behöver mer stöttning av oss pedagoger. Alla barnen försöker att börja ta av sig efter vi har varit ute på gården och lekt. Nästan alla vill ta sina saker och ställa/hänga på sin plats. 

Några av de äldre barnen kan se att någon annan behöver hjälp och hjälper till. De kan be de andra barnen om hjälp men oftast efter uppmaning av oss pedagoger. 

Detta har vi uppnått genom att vara närvarande pedagoger, gett stöttning och uppmuntran. De har varit i mindre grupper och fått tid på sig.

 

Detta mål kommer vi att fortsätta att arbeta med även nästa termin. 

 

Vt-21

Vi har fortsatt att vara en mindre grupp barn i tamburen, detta har gjort att de fått mer tid på sig vid på- och avklädning. Några av barnen kan nu ta på sig helt själva och några med lite stöttning av oss pedagoger. Avklädning kan de flesta klara helt själva och även att ta sina saker till sin plats. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18