Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Health and happiness

Skapad 2020-08-31 13:36 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Engelska
What aspects in Life leads to a good health and happiness? In this section we will work with the theme while practicing reading and writing different types of texts and discussing the topic.

Innehåll

Main Issues Echo Vocational 5: Health and happiness, unit 2, page 29-51

Planning:

Week 36: page 30-35

Week: 37-38: Final task: Speak About it- instructions

Week 39-40: page 36- 47

Week 40-41 Final task: Write About it - journal

 

Uppgifter

Matriser

Eng
Muntligt framförande, eng 5

Rubrik 1

E
C
A
Formulering
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven kan formulera sig med visst flyt.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt, sammanhängande och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt.
Anpassning
Eleven formulerar sig i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven har viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven har viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Bearbetar
Eleven bearbetar, och gör förbättringar av egna framställningar.
Eleven bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av egna framställningar
Källkritik
Eleven kan välja och med viss säkerhet använda strategier för att tillgodogöra sig och kritiskt granska innehållet i talad och skriven engelska.
Eleven kan välja och med viss säkerhet använda strategier för att tillgodogöra sig och kritiskt granska innehållet i talad och skriven engelska.
Eleven kan välja och med säkerhet använda strategier för att tillgodogöra sig och kritiskt granska innehållet i talad och skriven engelska.
Använda källor
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och kan på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant, effektivt och kritiskt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: