👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Knacka på!

Skapad 2020-08-31 13:33 i Kompassens förskola Sjöbo
Förskola
Vi kommer att jobba med boken/sagan Knacka på. Vi pedagoger har studerat boken och sett att bakom varje dörr kommer vi att kunna representera olika område i läroplanen. Det är ett väldigt fritt projekt där man kan låta barnens intresse styra.

Innehåll

Mål:  Vi ska sträva mot att utveckla intresset för talspråk, bilder och tecken.

Locka barnen att använda sitt språk både verbalt eller med tecken. 

Öka barnens medvetenhet kring olika matematiska begrepp, lägesord, mönster, former, färger och sortering.

Barnen ska få möjlighet att möta och undersöka och nå ökad förståelse för enkel teknik/naturvetenskap som finns i vardagen runt omkring oss.

 

Syftet:

Att inom områdena matematik, natur/teknik och språk låta barnen möta olika utmaningar/uppgifter. Vi tänker oss aktiviteter som involverar bla musik, bild/form, drama, rörelse samt sång och dans. Att även läsa boken digitalt via appen Knacka på är ett bra sätt att fånga barnens intresse.

 

Metod:

Vi kommer att utgå från boken: Knacka på! Genom att Knacka på de olika dörrarna i boken välkomnas barnen in i olika rum med föremål och figurer som vi sedan efter intresse arbetar vidare med.

 

 

Blå dörr

Bakom den blå dörren är Kalle.

En handdocka kommer vara vår Kalle och han kommer dyka upp bakom vår blå dörr med olika saker som finns i hans rum.

Med hjälp av trumman kommer vi fokusera på 

 • vänta på sin tur

 • dela med sig

 • stå i centrum

 • lyssna och agera/följa instruktioner

 • spela instrument

Bollen - vi kommer ha rörelse stunder och träna vår motorik och balans. Vi kommer även in på bollens form

Anka - vattenlek - flyta/sjunka

Vi kommer arbeta med färgen blå där vi skapar och arbetar med lokalisering (matematik)

Språkligt - sång - ramsa - takk

 

Röd dörr
Bakom den röda dörren är bla kaniner.

Vi kommer använda oss av en stor gosedjurskanin som kommer dyka upp bakom vår röda dörr. 

Genom kaninen kommer vi arbeta med:

 • naturkunskap - fakta kanin

 • lika/olika

 • skapande

 • språkligt - sång, ramsa, takk, böcker

 • socialt, vänskap

Vi kommer också arbeta med färgen röd

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18