Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektplanering 2020/21

Skapad 2020-08-31 13:59 i Jarlaparkens förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Enhetens fokusområde för läsåret 2020/2021 är "Språk och kommunikation" som är ett av våra läroplansmål. Vi ser att barnen är nyfikna på nya ord, kompisarnas namn, benämna olika ting och färger. Det finns också ett stort intresse för böcker, bilder och högläsning hos många av barnen. Vi kommer att lägga fokus på detta genom att erbjuda olika former att bekanta sig med böcker, sagor, bilder och nya ord. Dans har också visat sig vara ett stort intresse hos flera av barnen. Vi har även stort fokus på värdegrunden som ingår i vårat läroplansmål "Normer och värden".

Innehåll

Syfte

 • Att barnen ska få upptäcka språket i leken och i vår lärmiljö
 • Att barnen även ska få ta del av det matematiska språket
 • Att erbjuda barnen olika uttrycksmedel genom musik, sång, rörelse, teknik och skapande
 • Att barnen ska känna delaktighet och ha inflytande i våra aktiviteter 
 • Att barnen ska få möta och respektera olikheter
 • Att barnen ska få lära sig att samarbeta och att vara en bra kompis

 

Målkriterier/Arbetssätt

 

 • •   Vi stödjer barnen i att sätta ord på det vi ser och gör och samtalar om dess betydelse
 • •.  I barnens miljö finns material och metoder som stimulerar grundläggande matematik som t.ex. Plusplus och Duplo. Vi räknar och uppmärksammar t.ex. antal, form och mönster i samlingar, omsorgssituationer, av- och påklädning etc.
 • •   Skapande och olika uttrycksformer  som lek, bild, rörelse, dans, musik och drama
 •     Vi erbjuder många olika former att bekanta sig med böcker genom högläsning och/eller projicering
 • Vi erbjuder barnen utflykter i förskolans närmiljö 
 •     Vi delar barnen i mindre grupper under stor del av dagen
 •     Vi arbetar med olika slags känslor genom dramatisering, sagor, bilder.
 •     Vi arbetar med hur man är en bra kompis!
 •     Vi introducerar "stopphanden" som symboliserar att man inte vill, om en kompis t.ex. är för närgången
 •     Vi erbjuder barnen bilderböcker med normbrytande karaktärer och familjer. Även böcker med teman som berör vårt värdegrundsarbete 
 •     I barnens vardag får de många tillfällen att träna olika tekniker. Vid utelek på gården får barnen tillfälle att utforska cyklarna. I innemiljön erbjuds bl.a. sandlek, bygg- och konstruktion, bygge med klossar, lego
 •  

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: