👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsocoach

Skapad 2020-08-31 14:36 i Tokarpsskolan Linköping
Grundskola 7 – 9 Hem- och konsumentkunskap
I denna uppgift får eleverna en varsin person med olika egenskaper och behov som de ska anpassa en eget planerad måltid till. I slutet skrivs även en utvärdering kring de olika valen som gjorts.

Innehåll

Eleverna får en varsin person med olika egenskaper och behov som de ska anpassa en eget planerad måltid till. I slutet skrivs en utvärdering kring de olika valen som gjorts. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning. Skapande av egna recept.
  Hkk  7-9
 • Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.
  Hkk  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  E 9
 • Därutöver kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
  Hkk  E 9
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  C 9
 • Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  C 9
 • Därutöver kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
  Hkk  C 9
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  A 9
 • Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  A 9
 • Därutöver kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
  Hkk  A 9

Matriser

Hkk
RZ Hälsocoach åk 9

F
E
D
C
B
A
 • Hkk
 • Hkk  7-9
Du har inte uppnått kunskapskraven.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa. Därutöver kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa. Därutöver kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa. Därutöver kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Ny aspekt
Du har inte uppnått kunskapskraven
Eleven anpassar till viss del sin måltid till den tänkta personen.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven anpassar till stor del måltiden till den tänkta personen.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven anpassar helt måltiden till den tänkta personen.

Hkk
Utvärderingsmatris

Utvärdering

E
C
A
Hälsoutvärdering
Hur var måltiden för hälsan?
Du kan värdera måltider ur hälsosynpunkt på ett enkelt sätt, exempelvis med hjälp av tallriksmodellen.
Du kan använda kunskaper i näringslära och kunskaper om olika livsmedel för att värdera och motivera dina val ur hälsosynpunkt
Du gör medvetna val i köket och kan argumentera för dina val med hjälp av ämnesspecifika termer. Du visar i dina utvärderingar förståelse för att val av livsmedel och tillagningsmetod påverkar en måltids hälsovärde. Du kan föra välutvecklade resonemang om förhållandet hälsa-ekonomi-miljö-etik när det gäller livsmedel och matlagning.
Miljö-utvärdering
Hur var måltiden för miljön? Hur kan man städa, diska och tvätta med tanke på miljön?
Du kan på ett enkelt sätt värdera måltider ur miljösynpunkt. Du har grundläggande kunskaper när det gäller miljöperspektiv på livsmedelsproduktion och matlagning, exempelvis ekologisk odling. Du känner till någon miljösymbol. Du har grundläggande kunskaper när det gäller miljötänk och diskning, städning och tvätt.
Du kan redogöra för flera aspekter när det gäller mat och miljö och kan därmed ge utvecklade omdömen ur miljösynpunkt. Du har grundläggande kunskaper när det gäller miljötänk och diskning, städning och tvätt.
Du gör medvetna val i köket och kan argumentera för dina val av livsmedel och matlagningsmetod ur ett miljöperspektiv. Du visar i dina utvärderingar att det finns många aspekter när det gäller mat och miljö (exempelvis odlingssätt, transportsätt, odlingssäsong, resthantering, förpackningar, val av proteinkälla, val av tillagningsmetod mm) Du kan resonera kring olika aspekter då det gäller mlijö och diskning, städning och tvätt. Du kan föra välutvecklade resonemang om förhållandet hälsa-ekonomi-miljö-etik när det gäller livsmedel och matlagning.
Omdöme
Hur gick arbetet och hur blev resultatet?
Du ger enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Du ger utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Du visar exempelvis förståelse för att val av metod kan påverka resultatet. Du beskrev vad som gjordes och hur det blev.
Du ger välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Du visar exempelvis hur metoden kan påverka resultatet och resonerar kring hur du hade kunnat ändra på din metod. Du beskriver vad som gjordes, hur det blev och vad det fick för konsekvenser.
Individuella behov
Är måltiden lämplig för alla?
Du har grundläggande kunskaper om exempelvis vegetarianism, diabetes, livsmedelsallergier och religösa matregler så att du kan planera måltider för olika personers behov.
Du har relativt goda kunskaper om exempelvis vegetarianism, diabetes, livsmedelsallergier och religiösa matregler så att du kan föra utvecklade och underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Du har goda kunskaper om exempelvis vegetarianism, diabetes, livsmedelsallergier och religiösa matregler så att du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.