Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnen sätter staden i rörelse, Projektstart ht-20

Skapad 2020-08-31 15:11 i 103461 Förskolan Villagatan Stockholm Östermalm
Förskola
Vi kommer att arbeta med enhetens gemensamma temaarbete ”Naturvetenskapliga fenomen i staden”. Grodan har tillsammans med Myran valt att arbeta med rörelse. Vi ser redan nu ett stort intresse för bollar och börjar därför med verbet rulla. Vi kommer att jobba vidare med olika verb kopplat till rörelse. Arbetsnamnet på vårt projekt blir ”Barnen sätter staden i rörelse”

Innehåll

 

Tema Barnen möter Naturvetenskapliga fenomen i staden.

Naturvetenskap rör olika fält som fysik, biologi, kemi och teknik.

 

Engelbrekt-Gärdets Övergripande syfte

Att i meningsfulla sammanhang låta barn konfronteras med olika material och undersökningar, vilka kan peka ut en riktning mot ett synliggörande av ett naturvetenskapligt innehåll.

 

Samtal med barn sätta ord på det som händer, dela upplevelser och ta barns frågor på allvar.

 

Uppmärksamma barn på små händelser i vardagen som har en naturvetenskaplig anknytning likväl som att introducera eller uppmärksamma teknik.

 

 

 

Skriv er projektplanering 

 

Vi kommer att arbeta med temat Rörelse där vi tänker utforska olika verb kopplat till rörelse, såsom rulla, studsa, hoppa etc. Vi ser redan nu ett stort intresse för bollar och börjar därför med verbet rulla. 

 

Läroplansmål:  

    

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

·       Sin förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld.

·       Sin förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik. 

 

Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

 

Väcka nyfikenhet för naturvetenskapliga fenomen samt nya begrepp

 

Vad ska barngruppen förstå efteråt?

 

Förstå hur olika förutsättningar påverkar hur saker rör sig, höjd, underlag, material, storlek, form, luftmotstånd, samt tillägna sig nya begrepp där barnen får pröva och undersöka och experimentera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: