Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

skogsutflykt

Skapad 2020-08-31 15:13 i Silverbäcken Dibber Sverige AB
Förskola
Under hela höst terminen kommer vi att göra skogsutflykter på onsdagar. Vi kommer att fokusera på olika saker i skogen under terminen.

Innehåll

På onsdagar kommer vi att göra skogsutflykter under hela höstterminen. Första gångerna under september kommer vårt huvudfokus  vara att lära känna skogen och känna sig bekväm i den miljön. Samt att gå dit på led och att hålla en kompis i handen. Väl i skogen följer vi barnen och vad de visar intresse för, vi uppmuntrar dem till att utforska naturen. Det ska vara kul och spännande och barnen ska känna sig trygga.

Ju längre in på terminen vi kommer så blir utforskandet av naturen mer centralt. Vi kommer att samla på oss naturmaterial som vi tar med oss till förskolan. Materialet kommer vi att använda i vårt skapande och i leken. Matematik kommer att vara en del av vårt fokus. Inom matematiken kommer vi bland annat att arbeta med jämförelser som t.ex stor, mellan och liten. Sortering mellan olika kategorier som t.ex storlek och form. Räkning kommer även in i våra lekar, då barnen får olika uppgifter som t.ex att de ska leta upp fem kottar. Barnen ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att se samband mellan olika matematiska begrepp. Ett annat uppdrag kan vara att barnen jämför sina fötter, händer eller armar med pinnar och försöker hitta en pinne som är lika lång.

Vi ska ta ut matematiken till skogen och med hjälp av alla skogens resurser lära oss matematik. På ett roligt och spännande sätt ska vi undersöka och leka oss fram i naturen. Barnen ska få rätt förutsättningar för att utveckla sin förmåga att använda matematik och naturkunskap för att undersöka och även sedan reflektera över vad de har lärt sig. Vi vill väcka ett intresse och nyfikenhet för matematik och naturkunskap.

 

Hur ska undervisningen genomföras:

När vi kommer fram till skogen börjar vi med en gemensam fruktstund och går igenom vilka som är på plats och hur våra grupper kommer att se ut och vad vi ska göra.

Varje grupp kommer att få uppgifter som de ska lösa tillsammans. Pedagogerna är närvarande, lyhörda och lyssnar på barnens funderingar. Vi pedagoger ska vara medutforskare i alla uppgifter och tillsammans med barnen skapa ett intressant och spännande skogsäventyr med fokus på matematik och naturkunskap.

Vårat arbete kommer att dokumenteras med hjälp av foton och inspelningar på Ipad. Dokumentationen ska vi sätta upp på väggar så att det är tillgängligt för barnen att reflektera över. Vi kommer även att reflektera tillsammans med barnen genom samtal i samlingar och olika vardagssituationer som t.ex under våra matstunder. Dokumentationen kommer föräldrar och barn tillsammans kunna följa på unikum.

 Under våra skogsutflykter ska barnen få möjlighet till fri lek i skogen där deras intresse och utforskande står i centrum.

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: