Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation 20-21

Skapad 2020-08-31 15:26 i Kompassens förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Språk och kommunikation 20-21

Innehåll

 

 

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

 

''Ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften'' (Skolverket, 2018).

 

Varför skall vi arbeta med detta?

 

Pedagogerna på förskolan skall arbeta med detta för att ge barnen möjligheten att utveckla sin/sitt:

 

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa
 •  intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap
 •  intresse för det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
 •  Intresse för både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska, 

 

Hur arbetar vi?

 

 • Vi använder oss av riktlinjerna i Lpfö 18.
 • Varje pedagog behöver vara närvarande och lyhörd.
 • Varje pedagog behöver utmana barnen med frågor och funderingar.
 • Arbetslaget behöver kommunicera angående det vi observerar och lyssnar in.
 • Vi använder oss av digitala hjälpmedel.
 • Pedagogerna behöver observera barnen i deras samspel med varandra och sin omgivning.
 • Pedagogerna behöver lyssna in vilka intressen och behov som finns i barngruppen när vi tänker runt val av litteratur.
 • Vi vill erbjuda en språkstimulerande miljö och ge varje barn möjligheten att använda alla sina språk.
 • Vi kommer att arbeta utifrån specifika språkstimulerande material som till exempel Babblarna, flanosagor och språkpåsar.
 • Rim och ramsor (Olika handdockor)
 • Musik
 • Ritsagor
 • Kroppsspråk
 • På varje avdelning skapar vi ett rum där vi erbjuder en lugnare miljö. Rummet är föränderligt och kan användas på olika sätt, så som "läsrum", "upplevelserum" mm.
 • Pedagogerna kommer att erbjuda barnen högläsning varje dag.
 • Tecken och bilder som stöd

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: