Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Virkning åk 9

Skapad 2020-08-31 15:50 i Sävar skola Umeå
Grundskola F Slöjd
Under de 2 första lektionerna kommer vi att prova på olika virktekniker. Vi kommer sedan att under ca 10 lektioner arbeta med ett större virkarbete. Arbetet kommer att utgå ifrån färdiga mönster som antingen finns i slöjdsalen, på internet eller så kan du göra ett eget mönster, helt eller delvis.

Innehåll

Innehåll

Arbetet kommer att innehålla:

 

Träna på grunderna i virkning:

Löpögla, luftmaska, fasta maskor, halvstolpe, stolpe, dubbelstolpe och smygmaska.

 

Materialkunskap och redskap.

Montering av arbetet.

Idéutveckling och uttryck.

Dokumentation av slöjdarbetet.

 

Förmågor som du kommer att få utveckla

Din förmåga att:

Följa en arbetsbeskrivning.

Utforska materialens och hantverksteknikers möjligheter.

Använda verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Begrepp som används i samband med olika tekniker.

Kombinera färg och form och hur det påverkar föremålets estetiska uttryck.

 

Arbeta med slöjdarbetets olika delar:

idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen.

Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

 

Hur ska du visa vad du lärt dig?

 • Genom att delta i diskussioner under genomgången och på lektionerna.
 •  
 • Dokumentera arbetet skriftligt och ev. med bild/bilder.
 •  
 • Lämna in ett helt färdig arbete för bedömning.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
  Sl  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: