👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska åk 6, våren 2021

Skapad 2020-08-31 15:49 i Svanberga skola Norrtälje
Språk år 6
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Vi arbetar under vårterminen med följande områden: färger, namn på husdjur släktord säga vad du gillar/inte gillar veckodagarna tidsuttryck - t ex i kväll, i eftermiddag.... namn på olika sporter beställa på restaurang räkneorden 20 - 100 några väderuttryck realia: olika delar av Frankrike

Innehåll

Tidsperiod

 •  vårterminen 2021

Förmågor

 • förstå innehållet i talat språk och olika slags texter
 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift
 • reflektera över kulturella företeelser
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Övergripande mål och riktlinjer

Kommunicera på ett främmande språk på ett funktionellt sätt 

Internationellt perspektiv

 Kunna lära och arbeta både självständigt och med andra och känna tillit till sin egen förmåga

 

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Berätta om dig själv och någon annan utifrån ämnesområdena ovan, ingresstexten

 • Ställa och svara på frågor 
 • Vardagliga fraser och språkets uppbyggnad och uttal.

 

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

     Formativ

 • Samtal/Diskussioner under lektionerna

     Summativ

 • Läxförhör
 • Förberedda prov - datum meddelas i god tid

 

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Arbeta med texter och övningar i boken Chez nous 1, kapitel 3a - 5c
 • Sånger och övningar utanför boken.
 • Genomgångar och övningar på lektionerna. Utnyttja lektionerna på bästa sätt.
 • Träna på läxor (ord/fraser). Var noga med läxorna! 
 • Träna på uttal, ord och texter; övningsmästaren både ljudfiler och övningar, läs högt, quizlet

Matriser

M2
Franska åk 6

Underlag saknas
Ännu ej uppnått målen
Läsa
Läsa texter i boken och göra uppgifter. Läsförståelse på testet.
 • M2
Du behöver träna mer på att förstå texter.
Du kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i korta, enkla texter där man berättar om sig själv och ställer frågor.
Du kan förstå enkla ord och fraser i korta, enkla texter där man berättar om sig själv och ställer frågor.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i korta, enkla texter där man berättar om sig själv och ställer frågor. Du visar din förståelse genom att i enkel form kommentera innehållet.
Lyssna
Lyssna på texter och hörövningar. Hörförståelse på testet.
 • M2
Du behöver träna mer på att förstå tal.
Du kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo där man där man berättar om sig själv och ställer frågor.
Du kan förstå enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo där man där man berättar om sig själv och ställer frågor.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo där man där man berättar om sig själv och ställer frågor.
Läsa och lyssna
Visa förståelse av text och tal
Du behöver träna på att visa din förståelse av text och tal.
Du visar din förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet.
Du visar din förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet.
Du visar din förståelse genom att i enkel form kommentera innehållet
Skriva framställning
Presentera sig och sin familj i skrift.
 • M2
Du behöver träna mer på att skriva och berätta om dig själv och något om din familj.
Du kan skriva mycket enkla och i huvudsak begripliga texter, med enstaka vanliga ord och fraser där du berättar om dig själv och din familj.
Du kan skriva mycket enkla och begripliga texter, med vanliga ord och fraser där du berättar om dig själv och din familj.
Du kan skriva enkla och relativt tydliga texter, med vanliga ord och fraser där du berättar om dig själv och din familj.
Skriva interaktion
Skriva dialoger
 • M2
Du behöver träna mer på att uttrycka dig när du ställer frågor och svarar.
Du kan uttrycka dig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser när du ställer frågor och svarar.
Du kan uttrycka dig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser när du ställer frågor och svarar.
Du kan uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser när du ställer frågor och svarar.
Prata framställning
Presentera sig och sin familj muntligt
 • M2
Du behöver träna mer på att formulera dig när du berättar om dig själv och din familj.
Du kan formulera dig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser när du berättar om dig själv och din familj.
Du kan formulera dig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser när du berättar om dig själv och din familj.
Du kan formulera dig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser när du berättar om dig själv och din familj.
Prata interaktion
Samtala med någon.
 • M2
Du behöver träna mer på att uttrycka dig när du ställer frågor och svarar.
Du kan uttrycka dig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser, när du ställer frågor och svarar.
Du kan uttrycka dig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser när du ställer frågor och svarar.
Du kan uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser när du ställer frågor och svarar.
Kulturella företeelser
Läsa och skriva om Frankrike
 • M2
Du behöver träna mer på att kommentera några saker om landet Frankrike.
Du kommenterar i mycket enkel form några saker om landet Frankrike.
Du kommenterar i mycket enkel form några saker landet Frankrike.
Du kommenterar i enkel form några saker om landet Frankrike.