👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vips år 2

Skapad 2020-08-31 15:57 i Bälinge skola Uppsala
Grundskola 2 Svenska som andraspråk Svenska
Vi fortsätter läsa om Vips och hans vänner, som numer befinner sig på lilla Vov hotell. Under åk 2 kommer vi att arbeta med att läsa, skriva och samtala. Genom varierade arbetsformer kommer du att utveckla din förmåga att kommunicera i tal och skrift och få större tilltro till din språkliga förmåga.

Innehåll

 

 

Mål:

 • Läsa olika sorters texter (skönlitterära och faktatexter) och förstå vad de handlar om
 • Sammansatta ord, motsatsord och synonymer
 • Läsa, förstå och följa en skriftlig instruktion
 • Skriva meningar med tydlig handstil samt skriva på dator
 • Användning av punkt och stor bokstav 
 • Återberätta händelser i text, t ex i dagboken och Vips-arbetsbok
 • Lyssna och samtala

Arbetssätt:

 • Lyssna på högläsningsbok
 • Läsa högt och tyst i läseboken
 • Samtala och diskutera om det vi läst med hjälp av text och bild
 • Arbeta i arbetsboken och forma meningar
 • Läsförståelse - vad var det som hände i texten?
 • Lära oss nya ord, förstå att olika ord kan ha samma betydelse. Lär oss svåra ord
 • Övar vår handstil, skriver meningar med stor bokstav i början, mellanrum mellan orden och punkt på slute
 • Arbeta med faktatexter och förstå skillnaden mellan en berättande text och en faktatex
 • Skriva faktatexter och berättelser

Bedömning:

Genom skolverkets bedömningsstöd.

Genom att se hur du arbetar under lektionen.

Följa din utveckling i dina texter.

Hur du utvecklas i din läsning och läsförståelse.

Ditt arbete i arbetsboken.

Din medverkan i diskussioner och samtal.

. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  1-3