Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 9 - Tekniska system

Skapad 2020-08-31 18:25 i Lagmansskolan Mjölby
Grundskola 9 Teknik
I det här arbetsområdet kommer du att lära dig mer om olika tekniska system i vårt samhälle. Du kommer att se att den mesta teknik som vi har ingår i större system. Vårt samhälle är uppbyggt med en "infrastruktur". Infrastrukturen innehåller många olika tekniska system som gör vår vardag enklare.

Innehåll

Mål

Målet med arbetsområdet är att du ska veta lite mer om:

 

 • Hur tekniska lösningar kan beskrivas som ett system

 • Hur modeller kan beskriva tekniska system

 • Utvecklingen av tekniska system genom historien

 • Kommunikationssystemens utveckling 

 • Avgränsning av system

 • De tekniska systemens sårbarhet

Begrepp

Tekniskt system  

Systemtänkande 

Samverkande delar 

Modell 

Black box 
Hållbar utveckling

Flöde: Inflöde, Utflöde, Primärt flöde, Sekundärt flöde

Komponent

Processer

Teknikens grundläggande funktioner: Transformera, Transportera, Lagra, Styra och reglera 

Återkoppling 

Avgränsningar 

Kravbeskrivning

Systems begränsningar och sårbarhet

Säkerhetssystem

Kommunikationssystem (skriftspråk)

Dator

Massproduktion och återvinning

Cirkulär ekonomi

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att använda oss av boken TeknikDirekt kap 4. 
Vi kommer att läsa, se filmer, ha olika arbetsuppgifter/diskussionsuppgifter. 
Du kommer att arbeta enskilt, i grupp och i helklass.

Vi kommer att använda oss av SVT:s serie "Nedsläckt land" för att kunna diskutera kring frågor som handlar om när våra tekniska system inte fungerar som de ska. 

Det här ska bedömas

Ditt arbete på enskilda uppgifter och uppgifter i grupp och helklass.
Arbetsområdet kommer att avslutas med ett prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  Tk  7-9
 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.
  Tk  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: