Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva ett slut på en kortnovell

Skapad 2020-08-31 18:02 i Killebäckskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Svenska
I två veckor ska vi arbeta med det man kallar "gestaltande skrivande". Det betyder att du ska öva upp känslan för hur man 'målar med ord'. Till din hjälp får du själva inledningen av texten. Din uppgift blir sedan att skriva ett riktigt bra slut.

Innehåll

Syfte

- Du ska skriva på ett gestaltande sätt som bidrar till att läsaren i sin tur kan skapa bilder i huvudet vid läsningen

- Du ska bli säkrare på att arbeta "processinriktat". 

 

Vad ska vi arbeta med?

 • Läsa, förstå och bearbeta textutdraget Augustihetta
 • Göra en tanke-karta
 • Skriva din egen avslutning som bygger på texten du läst och bearbetat. Till din hjälp har du tankekartan.

Text: Skillnaden mellan form och innehåll

 • Språkriktighet: V tar upp de vanligaste skiljetecknen och formfrågorna, (det mesta är repetition).
 • Disposition/komposition: Hur du "bygger en text".
  • rubrik
  • inledning
  • handlingen
  • avslutning
 • Person- och miljö-beskrivningar
 • Dramaturgi och "röd tråd"

 

Hur ska vi arbeta med innehållet?

Vi kommer att ha genomgångar och diskussioner i början av lektionerna 

Du kommer att göra olika övningar i läromedlet gleerups.se för att bli säkrare på bl. a. språkriktighet.

 

Bedömning

Bedömningen av din avslutning på texten, Augustihetta, sker i två steg:

1) Innehållet i den avslutande delen av texten - hänger den ihop med ursprungstexten? Även språkriktigheten, alltså formen, bedöms: Använder du rätt skiljetecken, stor bokstav, fullständiga meningar? Gör du styckeindelningar om det behövs? Håller du dig inom ramen för max antal ord (mellan 250-450 ord).

2) Bedömningsuppgiften är klar, först när du har bearbetat din text efter den respons du får av läraren, och lämnar in på classroom igen.

 

Lycka till!

Matriser

Sv
Skriva 7-9

F
E
C
A
Skriva texter
Genremedvetenhet
Texten håller sig inte till genren.
Texten är till stor del anpassad till ämnet. Texten håller sig till stor del inom genren.
Texten är anpassad till ämnet. Texten håller sig inom genren.
Texten är väl anpassad till ämnet och det är god balans mellan detaljer och översikt. Texten utnyttjar genrens möjligheter.
Ordval, variation
Språket är otillräckligt.
Texten visar ett ganska begränsat ordval. Några få ord eller idiomatiska uttryck används fel.
Ordvalet i texten är ganska varierat och till viss del anpassat till ämnet. Texten visar prov på god kunskap om ord och idiomatiska uttryck.
Ordvalet i texten är varierat och anpassat till ämnet. Texten visar prov på mycket god kunskap om ord och idiomatiska uttryck.
Meningsbyggnad och styckeindelning
Meningsbyggnaden är felaktig. Texten saknar styckeindelning.
Meningsbyggnaden är enkel. Styckeindelning finns till viss del.
Meningsbyggnaden är ganska varierad. Texten är styckeindelad.
Meningsbyggnaden är varierad. Styckeindelningen är genomtänkt.
Skiljetecken och stavning
Skiljetecken saknas eller används fel. Texten innehåller allt för många stavfel.
Skiljetecken används, oftast korrekt. Stavfel förekommer i viss utsträckning.
Texten innehåller en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, oftast korrekt. Några få stavfel kan förekomma.
Texten innehåller en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, korrekt. Få formella fel finns och skrivreglerna behärskas mycket bra i texten.
Berättande texter
Beskrivningar
Texten saknar beskrivningar.
Texten innehåller enkla gestaltande beskrivningar
Texten innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar.
Texten innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar.
Struktur
Texten saknar struktur.
Dramaturgin är enkelt uppbyggd. Början och slut hänger ihop. Enkla berättartekniska grepp används.
Dramaturgin är relativt komplext uppbyggd. I texten används berättartekniska grepp relativt väl.
Dramaturgin är komplext uppbyggd. I texten används berättartekniska grepp väl.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: