Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokcirkel

Skapad 2020-08-31 19:08 i Vällsjöskolan Härryda
Grundskola 3 Svenska
Under vårterminen fortsätter vi i klassen att arbeta i mindre grupper med att läsa några olika böcker. Vi ska samtala om boken tillsammans i en liten grupp för att skapa en gemensam upplevelse och förståelse kring boken.

Innehåll

Syfte - Varför? 

Språket är vårt främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar vi vår identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är viktigt för att kunna delta i vårt samhälle. Genom bokcirkeln utmanas du att läsa en bok som du kanske inte hade valt, och diskutera dina åsikter om den tillsammans med kamrater. 

Centralt innehåll och kunskapskrav - Vad? 

Genom att läsa en bok tränar du:  
- läsflyt
- läsförståelse
- att använda olika lässtrategier för att förstå texten
- träna på att sammanställa/sammanfatta centrala delar ur innehållet i boken
- att göra kopplingar till dig själv och omvärlden.
- att beskriva din läsupplevelse
- att lyssna på andra
- att samtala, och att föra fram dina tankar och åsikter (resonera)
- att skriva (anteckna inför samtal)

Arbetssätt - Hur? 

Du tilldelas en bok av Madde, alla i din grupp får en likadan bok och ni läser samma sidor till respektive vecka. Till detta har du med dig en läslogg där det står vilka sidor eller kapitel du ska läsa till nästa vecka. På läsloggen finns också utrymme för förälder eller annan vuxen som lyssnat på dig när du läst högt hemma. Till varje vecka kommer det också att finnas ett meddelande i Unikum med en länk till ett formulär med frågor som rör veckans läsning. Den elev som eventuellt inte har tillgång till digitalt verktyg hemma får möjlighet att antingen genomföra detta på läxmellis eller ges frågorna analogt. 

Bedömning:

Du visar att du kan genom att;

 • du läser boken med flyt.
 • du återger och sammanfattar innehållet av det du läst och reflekterar över innehåll.
 • du resonerar om boken och kopplar innehållet till dina egna erfarenheter och argumenterar för dina åsikter.
 • du skriver svar på frågorna inför samtalen. 
 • du deltar aktivt i samtalet med bokcirkelgruppen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: