Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi, Kemins grunder, v.7-12

Skapad 2020-08-31 20:22 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Kemi
Överallt finns det kemi, tänk att det runt omkring oss ständigt pågår kemiska reaktioner! Under den här kursen kommer vi att utgå ifrån vardagen för att titta närmare på grunderna inom kemi och kemiska reaktioner. Naturen använder ca 100 olika sorters byggstenar, som vi kallar atomer. Atomerna kan sättas ihop på en massa olika sätt, så därför finns det miljontals olika ämnen, som skapar den värld vi lever i. Ämnena kan byggas om och förvandlas till andra ämnen. Så inget försvinner allt finns kvar! Det är det som kemi handlar om!

Innehåll

Kemins grunder år 7

Överallt finns det kemi, tänk att det runt omkring oss ständigt pågår kemiska reaktioner!

Under den här kursen kommer vi att utgå ifrån vardagen för att titta närmare på grunderna inom kemi och kemiska reaktioner. Naturen använder ca 100 olika sorters byggstenar, som vi kallar atomer. Atomerna kan sättas ihop på en massa olika sätt, så därför finns det miljontals olika ämnen, som skapar den värld vi lever i. Ämnena kan byggas om och förvandlas till andra ämnen. Så inget försvinner allt finns kvar! Det är det som kemi handlar om!

Efter den här kursen ska du:

·       kunna förklara begreppen nedan.

·       kunna använda det periodiska systemet för att hitta olika grundämnen.

·       Veta hur man separerar olika ämnen ifrån varandra (tex filtrering eller avdunstning).

·       kunna den kemiska beteckningen för; syre, väte, kol, silver, guld, kväve, klor, svavel, järn, natrium.

·       känna till några ämnens egenskaper (tex skillnader och likheter mellan salt och socker).

·       kunna förklara de tre olika aggregationstillstånden (fast, flytande, gas) för tex vatten.

·       känna till och kunna förklara några enkla kemiska reaktioner i vardagen tex rost och när magnesium brinner.

·       kunna förklara uttrycket ”inget försvinner allt finns kvar”.

·       kunna skriva och tolka/förstå molekylformler (tex vatten, koldioxid och syre)

·       kunna beskriva skillnaden på en fysikalisk förändring och en kemisk reaktion

·       känna till skillnaden mellan en lösning, blandning och uppslamning.

·       kunna namnen på laborationsmateriel (se stencil med exempel)

·       känna till hur du arbetar säkert i en kemisal (t.ex. farosymboler, skyddskläder)

·       kunna genomföra laborationer/undersökningar

·       kunna skriva lab-rapporter av enkla undersökningar med tabeller och bilder

·       känna till några historiska och nutida upptäckter (t.ex. periodiska systemet, olika grundämnen) inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

Begrepp

Atom, atomslag, molekyl, vattenmolekyl, molekylbindning, grundämne, metall, icke-metall, kemiska tecken, periodiska systemet, kemisk förening, kemisk reaktion, reaktionsformel, molekylformel, fast form, flytande form, gasform, fysikalisk omvandling, smälta, koka, förångas, kondensera, stelna, smältpunkt, kokpunkt, avdunsta, atomkärna, proton, elektron, neutron, elektrisk laddning (positiv eller negativ), oladdad, neutral, jon, sammansatt jon, jonförening, jonbindning, koksalt, rent ämne, uppslamning, emulsion, lösning, mättad lösning, omättad lösning, löslighet, lösningsmedel, organiskt lösningsmedel, separation, dekantering, filtrering, filtrerpapper, centrifugering, centrifug, separator, destillation, kromatografi

 

 

Arbetssätt

Genomgångar, demonstrationer, laborationer, diskussioner, och filmer.

Laborationer: När kokar vatten? Vad händer när man löser ämnen? Vad är en mättad lösning?

Länkar: studi.se - där finns filmer om flera av begreppen ovan. Tex atom, jon, molekyl, kemiska reaktioner osv.

Litteratur:  Kap 1 Spektrum Kemi s.7–38 (1.1-1.9) + powerpoint från genomgångarna som finns i Teams under kemi/filer.

 

Bedömning

Det som ligger till grund för bedömningen är din visade kunskap under lektionerna (muntlig aktivitet vid olika moment), laborationsrapport och skriftligt prov.

·       Skriftligt prov tisdagen 23 mars

 

Uppgifter

  • v.50, Prov, Kemi

  • v.50, Prov, Kemi

  • v.50, Prov, Kemi

  • v.50, Prov, Kemi

  • v.39, Prov, Kemi

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: