Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnen runt omkring oss

Skapad 2020-08-31 20:08 i Maria Parkskolan Helsingborg
Du lär dig mer om vad kemi är, grunderna, vad en atom och molekyl är, grundämne, kemisk förening, egenskaper hos olika ämnen, kolets kretslopp, metaller, malm och varför man återvinner olika ämnen.
Grundskola 4 – 6 Kemi Svenska
Du lär dig mer om vad kemi är, grunderna, vad en atom och molekyl är, grundämne, kemisk förening, egenskaper hos olika ämnen, kolets kretslopp, metaller, malm och hur järn framställs.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du lär dig mer om vad kemi är, grunderna, vad en atom och molekyl är, grundämne, kemisk förening, egenskaper hos olika ämnen, kolets kretslopp, metaller, malm och hur järn framställs.

 • Förmågan att lära sig ny kunskap om kemi.

Undervisning och arbetsformer

 • Filmer
 • Presentation - genomgång
 • Texter med frågor
 • Laborationer/undersökning
 • Diskussioner

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ke  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Ke  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
  Ke  A 6
 • Eleven kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: