Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nöjesparken

Skapad 2020-08-31 21:16 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Svenska
Vi ska nu börja använda Gleerups digitala läromedel i svenska och detta blir den första området vi kommer att jobba med- nöjesparker och allt runt omkring en nöjespark. Vad är en nöjespark? Har du någon gång åkt berochdalbana, karuseller eller Parisehjul så vet du vad en nöjespark är men en nöjespark kan ju även vara härliga gungor som får det att pirra i magen. Vi kommer att få lära oss massa fakta och annat som man behöver veta om en nöjespark. När ni arbetar med temat Nöjesparken kommer fokus att vara läsning och vi kommer både lära oss olika strategier för läsning samt läsa många olika sorters texter.

Innehåll

Vi kommer att jobba med olika texttyper som alla knyter an till nöjesfält.

Du kommer få öva på beskrivande text, återberättande text och olika läs och skrivstrategier. 

Det kommer både vara mindre uppgifter lite större uppgifter. Efter varje moment där du kan avsluta en övning gör du det så att jag ser att du jobbat igenom uppgiften. Jag kommer kommentera alla uppgifter och om du behöver repetera ett moment går vi tillbaka och tittar på det tillsammans. 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Nöjesparken

E
C
A
Läsa
Du kan läsa någon typ av text med flyt och du förstår oftast vilken sorts text det är. Du förstår vad en lässtrategi är. Du kan sammanfatta någon typ av text. Du kan återberätta om texten efter din läsning.
Du kan läsa några typer av texter med flyt. Du kan identifiera och använda någon av lässtrategierna. Du kan sammanfatta någon typ av texterna. Du kan återberätta om texten och dina upplevelser efter din läsningen.
Du kan läsa olika typer av texter med flyt. Du kan använda olika lässtrategier utifrån behov Du kan sammanfatta olika typer av texter Du kan berätta om dina upplevelser och reflektioner efter sin läsning
Tala
 • En  4-6
Du kan tala om ett ämne med stöd av skriven text. Du kan samtala på ett enkel nivå om ett ämne.
Du kan tala om ett ämne med stöd av skriven text i punktform. Du kan samtala på en bra nivå om några ämnen.
Du kan tala om ett ämne med hjälp av stödord. Du kan samtala på en bra nivå om flera ämnen.

Ny rubrik

E
C
A
Skriva
Du kan skriva återberättande text som man förstår är en återberättande text. Du kan skriva instruerande text som man förstår är instruerande. Du förstår att olika texter ser olika ut om de är till olika mottagare. Du använder några språkregler
Du kan skriva återberättande text med handling. Du kan skriva instruerande text som är enkel att följa. Du kan skriva några olika typer av texter till olika mottagare Du använder språkregler.
Du kan skriva återberättande text med tydlig handling. Du kan skriva instruerande text och kan anpassa den efter mottagaren. Du kan skriva olika texter till olika mottagare och förstår vilken text som ska väljas. Du kan använda regler för språkriktighet på bra sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: