Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella minoriteter

Skapad 2020-08-31 22:23 i Lövestad skola Sjöbo
Arbetsområde kring Sveriges nationella minoriteter.
Grundskola 6 Svenska Samhällskunskap Religionskunskap Bild
Under vecka 38 arbetar vi med Sveriges fem nationella minoriteter, romer, judar, sverigefinnar, tornedalingar och samer.

Innehåll

 

Arbetsområde:

Under några veckor kommer vi att arbeta med Sveriges nationella minoritetsgrupper och dess språk. Vi kommer att få följa 5 barn som representerar varje minoritetsgrupp i programmet "Andrea möter..." från UR.se

Vad är en minoritetsgrupp? Vilka språk talar de olika grupperna? Vad kännetecknar dem? Vilka traditioner har de?  Dessa frågor och många fler kommer vi att arbeta med under några veckor.

Konkreta mål:

Du ska kunna:

- berätta vilka de 5 nationella minoritetsgrupperna är

- berätta vad som kännetecknar en minoritetsgrupp. Vad måste de uppfylla för att få bli kallad en minoritetsgrupp?

- veta vad en ursprungsbefolkning är

- känna till olika traditioner inom de olika minoritetsgrupperna

- Kunna förklara begreppen minoritet och majoritet

- presentera ditt resultat via ett bildspel då du använder  både film, bild och ljud. Presentationer som ni redovisar för klassen tillsammans i gruppen.

 

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

- Kunna förklara begreppen minoritet och majoritet

- ge exempel på nationella minoritetsgrupper i Sverige

- berätta vad som kännetecknar en minoritetsgrupp. Vad måste de uppfylla för att få bli kallad en minoritetsgrupp?

- samarbeta i grupp

- muntligt redovisa och berätta

Undervisning:

- titta på filmer

- gestalta begrepp

- söka information via nätet

- gemensamma diskussioner

- grupparbeten

- göra digitala presentationer med text, bild och ev . ljud

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  A 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
  Sh  A 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  A 6

Matriser

Re Sv Sh Bl
Nationella minoriteter

>>Jag visar en grund..
>>Jag utvecklar...
>>Jag behärskar...
Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
Samhällskunskap
Eleven kan redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Eleven kan redogöra utvecklat för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter och använder begrepp.
Eleven kan redogöra väl utvecklat för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter och använder sig av begrepp, likheter och skillnader.
Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.
Samhällskunskap
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra.
reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet.
Religion
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: