Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genreskrivande med ZickZack Skrivrummet

Skapad 2020-08-31 22:05 i Skuttunge skola Uppsala
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska
Under åk 5 kommer vi arbeta med ZickZack Skrivrummet. Vi kommer då lära oss/ träna på olika genrer. Boken arbetar i fyra steg där eleverna på steg fyra skriver en egen text till genren. Innan dess har de på olika sätt tränat genrens uppbyggnad.

Innehåll

Det här kommer vi arbeta med:

(vissa texter kommer vi arbeta mycket med och andra mindre)

 • Återberättande texter
 • Beskrivande texter
 • Instruerande texter
 • Berättande texter
 • Argumenterande texter
 • Förklarande texter

 

Arbetssätt: 

 • diskussion och gemensam läsning 
 • enskild läsning och arbete med arbetsuppgifter
 • arbeta stegvist med de olika genren 
 • skriva en egen text som slutprodukt 

 

Bedömning:

 • hur väl du arbetar med de olika stegen och tränar det som ska tränas
 • din slutprodukt kommer att bedömas utifrån de kriterier som vi tränat på steg 1-3

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: