👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sköldpaddans aktionsförskningsfråga HT20

Skapad 2020-09-01 06:59 i Getskär Stenungsund
Förskola
Hur kan vi locka fram barnens intresse för siffror och antal?

Innehåll

Vart ska vi?

Förskolans läroplan (Lpfö18)

• förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar

• förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta

Vad vill vi förändra/förbättra? 

Vår aktionsforskningsfråga (nyfikenhetsfråga):

• Hur kan vi locka fram barnens intresse för siffror och antal? 

Vi har genom observation under två veckor sett att barnen inte ”pratar matematik” så ofta i leken. Någon enstaka gång har vi hört att de räknar t.ex. när de ska hoppa ner från någonting. Vi ser att de ibland pratar om hur gamla de är och håller upp sina fingrar för att visa sin ålder. När vi haft matematiksamling kring siffror ser vi att några barn känner igen siffrorna 0-9.

Vilket/vilka utvecklingsområden ska utvärderas? 

Vi vill utvärdera om våra aktioner kan bidra till att barnens intresse för-, och användandet av, matematik i leken kan öka genom våra aktioner (läs nedan).

Hur gör vi?

Vi kommer att arbeta med vår aktionsforskningsfråga genom olika aktioner. Vi delar in barnen i tre mindre grupper och har planerade undervisningstillfällen en gång i veckan som handlar om siffror och antal. 

Aktion 1: 

• Presentation och uppstart av aktivitetspåse innehållande en ”mattemaskot” samt material kopplat till siffror och antal. 

Vi har valt att följa processen genom observationer, vi kommer även att dokumentera genom bilder de auktioner vi gör med barnen. Vi dokumenterar och reflekterar efter varje genomförd auktion, var fjärde vecka kommer vi gå in och observera barnens lek för att se om våra auktioner har bidragit till ett större intresse för matematik hos barnen.

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18