Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teamplan Kristallen HT20 - VT21

Skapad 2020-09-01 07:37 i Kvarnängens förskola Partille
Det här är en mall att utgå från när arbetslaget planerar och reflekterar utifrån teamplanens utvecklingsområden.
Förskola
Kristallen Hösten 2020- våren 2021 Fokusområde: Leken

Innehåll

Var är vi?

 • Vår barngrupp består idag av 24 barn i åldrarna 3- 5 år. Med olika förutsättningar, erfarenheter och "ryggsäckar"
 • Vilket har lett till att vi denna terminen haft ett stort behov av att vara tillgängliga på avdelningen.
 • Vi har arbetat mycket med att alla barn kan och att alla barn skall känna tillit till oss pedagoger som arbetar på avdelningen.
 • Vårt motto är att alla barn kan fast vi gör på olika sett. Att det viktiga är inte målet utan resan dit!
 • Vi arbetar ständigt med att "hitta" den bästa vägen för alla barn på Kristallen.
 • Vi är alla lika viktiga
 • Några barn i barngruppen behöver mindre sammanhang och vi försöker att skapa dem genom att dela gruppen så ofta vi kan i mindre grupper
 • Vi har en väldigt rörlig grupp, där barnen har stort behov av att använda sin kropp och få utlopp för energi. De har ett stort behov av stora ytor att röra på sig.
 • Vi vill utveckla det sociala samspelet i barngruppen med fokus på Leken.
 • Vi har sett intresse till kroppen samt rörelse.
 • Vi har börjat arbeta lite med litteraturtema Grodan och hans vänner.
 • Vi arbetar med naturvetenskap och teknik
 • samt att vi är lyhörda gentemot barnens egna tankar och idéer. 
 • Vi låter barnens nyfikenhet visa vägen till lärande.

Vart ska vi?

Läroplansmål:

Förskolan skall sträva efter att varje barn:

 • - att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde.
 •  
 • - ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskild och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ha ansvar för gemensamma regler.

Fokusmål:

Leken,

För att främja det sociala samspelet

Prioriterade mål:

 • Hållbar utveckling i undervisning ute och inne

   

  Verksamhetsvisionen: 

   

  "Alla barn ska när dom lämnar vår förskola minnas tiden som trygg, rolig och lärorik"

   

   

  Visionen från planen mot kränkande behandling och diskriminering:

   

  "Alla barn ska när dom lämnar vår förskola minnas tiden som trygg, rolig och lärorik"

   

  Förskolans inriktning:  

  Hos oss spelar ditt barn huvudrollen! 

Hur gör vi?

Förskolläraren ansvarar för den pedagogiska planeringen och undervisning. Men vi alla i arbetslaget ansvarar gemensamt för att det genomförs på avdelningen. Vilken innebär att alla på avdelningen kan genomföra undervisningen. Vi har även infört en egen planeringskalender där vi alla kan ta del av den pedagogiska planeringen och vad vi tänkt samt hur vi skall gå tillväga. Vi har även en pärm på avdelningen där vi skrivit upp hur vi på Kristallen tänker i olika situationer för att de som kommer till oss skall kunna vara delaktiga i verksamheten. Anja Mistrén och Anne-Lie Armerö, Systematisk kvalitetsarbete i förskolan, (2017) menar att om vi skapar struktur för oss pedagoger så kan arbetet lättare knytas an till varandra. Samt vad vi förväntas göra och vad som kommer här näst. Vi kan lättare följa den röda tråden genom hela verksamheten och inte missa något. Men också vikten av att göra en sak i taget. 

 

Vi strävar efter att reflekterar i unikum varje vecka tillsammans på vår PUT (pedagogiska utvecklingstid) för att föra vår verksamhet framåt och förändra så att vi skall kunna skapa så bra förutsättningar som möjligt för de barn vi har i verksamheten.

Elisabet Doveborg, Niklas Pramling & Ingrid Pramling Samuelson, Att undervisa barn i förskolan, (2016) Menar att genom vår dokumentation och utvärdering så förbättrar vi vår kvalitet på avdelningen. Samt att vi på så sätt kan förbättra förskolans kvalitet.

 

Det är för verksamhetens utveckling som vi dokumenterar , både för barnen , föräldrarna samt oss pedagoger. Vi använder oss utav unikum som ett verktyg där vi kan förmedla oss o verksamheten vi bedriver under vecka. Vi kan även visa för den enskilda individen dess egen utveckling och vad som hänt. Verktyg som foton och dialog med både barn och vårdnadshavare samt oss emellan.

 

Marie Arnesson Eriksson, Lärande i sagans värld (2015) talar om vikten av att ge barnen tid för lek. Att fantasiupplevelsen blir som en inspirationskick för barnen. Samt vikten av att det behövs mycket tid till lek och bearbetning hos alla barn. Att det är viktigt med långa lekpass med så lite avbrott som möjligt.

 

Barngruppen behöver mindre sammanhang och vi arbetar för att skapa dem genom att dela gruppen så ofta vi kan i mindre grupper. Vi har som bas fyra grupper, men på grund av rådande omständigheter så har vi skapat tre grupper utav dessa fyra vid behov. När det är fyra grupper har vi sex barn i varje grupp medans om det är tre grupper så är det åtta barn i varje grupp.   

 

Vi arbetar med materialet Väpplarna,  med fokus på Naturvetenskap och teknik vi har fokuserat på första delmålet vatten. Vi arbetar i både stora och små sammanhang. Där barnens tankar och funderingar samt tidigare erfarenhet kommer upp till ytan. Att barnen är med sökande till ny kunskap samt vikten av att de får lov att dela med sig av sin egen kunskap och ta till sig ny. 

 

Litteraturmaterialet Grodan och hans vänner ligger som en röd tråd genom allt vi gör i verksamheten , Där kan vi genom boken och de olika figurer samt dilemman som uppstår lyfta och problematisera för barnen. I olika sammanhang både i stor grupp och i det lilla sammanhanget.  

Hur blev det?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: