👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teamplan Regnbågen HT20 - VT21

Skapad 2020-09-01 07:36 i Kvarnängens förskola Partille
Det här är en mall att utgå från när arbetslaget planerar och reflekterar utifrån teamplanens utvecklingsområden.
Förskola
Teamplan Regnbågen HT20 - VT21 Fokusområde; socialt samspel

Innehåll

Var är vi?

* Vi har en barngrupp på 22 barn i åldrarna 3-5 år.

* Vi är tre pedagoger i ett nytt arbetslag. Det har tidigare varit stor personalruljans på avdelningen.

* Barnen känns trygga. Barngruppen har många olika behov och intressen som kommer fram tydligt. Det är mycket kreativitet och bland annat rollekar, pyssel, konstruktion, pärlande och mycket mer.

* Vi delar upp gruppen i mindre konstellationer större delen av dagarna och försöker ge barnen ett mindre sammanhang så ofta vi kan.

* Det finns en grov veckoplanering som vi till stor del håller oss till.

* Vi har börjat arbeta lite med litteraturtemat på huset; Grodan och hans vänner. Vi har läst böcker och tittat på korta filmer. Vi har även haft smyg-besök av Grodan och han har busat hos oss på avdelningen.

* Flera av barnen är väldigt lekkompetenta och är bra på att få med andra i sin lek.

* I hallen är vi uppdelade för att underlätta av- och påklädning. Vissa tillfällen blir det dock rörigt och instruktioner behöver upprepas gång på gång, vilket kan leda till en stressad situation.

* Vi har några äldre barn som behöver utmanas, som behöver växa i och få chansen att ta mer ansvar.

* Vi har uppdaterat vår lärmiljö för att mer passa vår barngrupp

* Nu har vi ett årsträd, som sitter på väggen utanför avdelningen. Här pyntar vi grenarna och pryder väggen med saker som representerar våra årstider, högtider och annat som vi vill uppmärksamma.

* Regnbågens kompisregler har vi börjat arbeta fram tillsammans. Vi pratar just nu mycket i gruppen om hur vi ska vara mot varandra och hur man är en bra kompis.

* Vi har sett ett intresse för naturen och vår närmiljö.

 

Vart ska vi?

Läroplansmål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

- Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

- Självständighet och tillit till sin egen förmåga,

- Förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

 

 Fokusmål:

Vi har valt att fokusera på barnens sociala samspel.

 

Prioriterade mål:

 • Hållbar utveckling i undervisning ute och inne

  Verksamhetsvisionen: 

   

   

  "Alla barn ska när dom lämnar vår förskola minnas tiden som trygg, rolig och lärorik"

   

   

  Visionen från planen mot kränkande behandling och diskriminering:

   

  "Alla barn ska när dom lämnar vår förskola minnas tiden som trygg, rolig och lärorik"

   

  Förskolans inriktning:  

  Hos oss spelar ditt barn huvudrollen! 

   

 

 

 

Hur gör vi?

Vi vill arbeta för att stärka deras självkänsla, ge verktyg till att vara i olika sociala situationer och därmed även förmågan att hantera konflikter.

Planen är arbeta till viss del temainriktat med ett övergripande tema; Året. Vi väljer att uppmärksamma årstider, naturens förändring, högtider och annat vi vill fira. Vi hoppas att vårt nya årsträd ger oss möjligheter, väcker nyfikenheten och öppnar upp för samtal kring detta.

Grodan kommer vi fortsätta titta på filmer och läsa böcker om, samt hålla intresset levande genom aktiviteter och uppdrag i samling och övrig verksamhet. Grodan kommer fortsätta busa hos oss då och då!

Vi fortsätter öva mycket på turtagning och sampel i samlingen och i vardagssituationer i verksamheten.

I hallsituationen tränar vi på att ta enklare instruktioner och bland annat kunna klä på sig ytterkläderna själv och hantera mer eget ansvar.

Vi kommer arbeta i mindre grupper under veckan, både ute och inne, i fri lek och styrd aktivitet. Det gör vi för att kunna se varje individ, stärka deras person, språk och skapa mindre sammanhang för alla barn.

 

 

Hur blev det?

Vi reflekterar i Unikum varannan vecka.

Revidering av teamplanen sker efter årsskiftet.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18