Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

USA - Past, Present and Future?

Skapad 2020-09-01 11:17 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Engelska
In this project we will learn about the American political system and presidential election and discuss current matters in relation to the upcoming presidential election in November. To understand the current political issues in American society and to foresee its possible futures we also have to understand its past, we will therefore begin this project with an historical background of the foundation of the country.

Innehåll

The aim of this project is to learn about and discuss the ongoing Presidential election in relation to the history of the country and the possible futures of the U.S. 

 

We will learn about:

- the geography and demography (groups of minorities within different regions) of the country

- The political system: the two-part system and the division of power  within the branches of government and how the Presidential

  election works

- About the history of the United States of America

- Ongoing political issues that are being discussed the weeks before the Presidential Election in November.

Matriser

En
USA: Past, Present and Future?

Centralt Innehåll
Förmåga
E
C
A
Läsa
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter, John Lewis - Together You Can Redeem the Soul of Our Nation What Can Happen in the U.S Presidential Election?
  • En  A 9
Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
Vi läser artiklar, rapporter från den pågående valprocessen
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Du visar din förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Du visar din förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Interaktion
Uttrycka sig muntligt * Discussions
Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
och diskuterar pågående sociala och politiska skeenden i amerikanska samhället och hur dessa hänger ihop med landets historia
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Realia
reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Test on American Politics, History and Geography
Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Ni skriver ett prov om landets geografi (staternas namn och placering), det Amerikanska politiska systemet (maktfördelningen mellan kongress, högsta domstolen, presidenten, hur presidentvalet fungerar, något om partiernas politiska ställning) USA:s historia (lite om landets tidiga historia, konstitutionen bildande)
Du diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: