Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vitsippan och Blåsippan "Matematik 20/21"

Skapad 2020-09-01 13:03 i Söralids förskola Österåker
Förskola
Bibbi gillar matematik. Bibbi är bra på att klura ut saker, räkna, para ihop, sortera och undersöka samt bygga praktiska lösningar. Med hjälp av Bibbi vill vi ge barnen grundläggande kunskaper i matematik

Innehåll

Förväntat resultat

 

 • Ämnet synliggörs i förskolans gemensamma tema ”Lärande utifrån sagans värld”
 • Varje barn erbjuds möjligheter att utforska och intressera sig för matematik genom lek.
 • Vi använder begreppet matematik då vi fångar undervisningstillfällen i vardagen
 • Vi hör och ser barnen använda matematiska begrepp i lek och utforskande sammanhang
 • Varje avdelning utvecklar arbetet med programmering/Blue-bot
 • Undervisning och utveckling tydliggörs i förskolans dokumentationsverktyg Unikum

 

Avdelningens planering

 • Innehåll Vad ska jag välja att undervisa om?

Vi väljer att introducera färgen gul eftersom Bibbi har den färgen och ger barnen möjlighet att utveckla matematiska begrepp såsom siffror, mängd, antal, former mm efter egen förmåga. Vi kommer även att visa och introducera programmering med blue-bot.

 • Syfte Varför ska jag välja just detta?

 Vi vill väcka det matematiska intresset hos barnen och göra de medvetna om vad matematik är på ett lekfullt sätt. 

 • Metod Hur ska denna undervisning gå till? Vem gör vad och med vilka? Vem förbereder?
 • Hur får barnen inflytande/delaktighet i processen?

 • Hur kopplar vi undervisningen till läroplan/forskning?

Genom att vara lyhörda pedagoger som fångar barnens tankar och funderingar inom matematik för att kunna skapa lärandesituationer för varje enskilt barn. 

Vi har undervisningsgrupper, samling och vardagliga situationer där vi arbetar med matematiska begrepp.

på avdelningen har vi puzzel med former, siffror uppsatta på väggen, material i olika färg och form mm.

Barnen får inflytande genom att välja om de vill medverka aktivt efter eget intresse.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: