Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barbastark Barbafin Barbaflink och Barbaskön

Skapad 2020-09-01 13:02 i Å-mini Förskola & Fritidshem Fristående förskolor
Förskola
Vi hittar fyra nya Barbabarn i skogen

Innehåll

Vad ?
Vi vill lära känna flera olika barba karaktärer och deras olika egenskaper.

Hur ?
Vi träffar fyra Barbabarn 

Barbaskön - konst och skapande 

Barbaflink - matematik och teknik 

Barbafin - välbefinnande och hälsa 

Barbastark - sport och lek 

Barnen får frågan : vad vill ni göra tillsammans med mig ?
Vi utgår från barnens svar när vi planerar vårt fortsatta arbete.

Varför ?

Vi vill väcka barnens nyfikenhet genom att utforska resten av barbabarnens egenskaper. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: